Denní archiv Říjen 19, 2017

IMG_20171004_1118090

Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání

V živo­tě jsou sil­né oka­mži­ky. Veskrze jsme u nich směš­ní sami sobě nebo dru­hým. Například, když napo­sle­dy zírá­te na stro­meč­ko­vý vzor na par­ke­tách v domě, ze kte­ré­ho se prá­vě stě­hu­je­te. A už nikdy se tam nevrá­tí­te. Když se popr­vé nastě­hu­je­te do sklep­ní­ho bytu v rám­ci stu­dent­ské­ho živo­ta. Vůně para­fí­no­vé­ho zába­lu, když si prv­ně dopře­je­te láz­ně....

Zapisky0

Další zápisky starého prasáka

„Zjistil jsem, že když už se nedá utr­pe­ní vydr­žet, dají se dělat jen tři věci – opít se, zabít se nebo se smát. Já se oby­čej­ně opí­jím a směju.“ (stra­na 48)