Denní archiv Říjen 18, 2017

Assassin's Creed0

Assassin’s Creed

Zanedlouho vyjde novin­ka Assassin’s Creed Origins. Podívejte se na prv­ních 5 zázna­mů s úpl­ně prv­ní hry Assassin’s Creed, kte­rá vyšla před dlou­hý­mi deví­ti lety.

film-plakat-20130

Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku

Ve fil­mu bylo vyu­ži­to cel­kem 29 kol. Z toho 4 kola na kolo­vou, 1 kolo na kolo­vou na stě­ně v bytu Václava Postráneckého, 3 dět­ská kola, 9 hor­ských kol hlav­ních her­ců, 3 hor­ská kola jezd­ců v bike­par­ku a 6 kol pro kom­par­zis­ty 3 hor­ská kola Tenkrátů (posta­vy z fil­mu). Kola na kolo­vou byla zapůj­če­na z TJ...

zoo0

Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče

Ema a její kou­zel­ná ZOO - Osamělé lví­če Miluje-li vaše dítě milé a las­ka­vé pří­běhy o zví­řát­kách, zce­la urči­tě si nenech­te ujít kni­hu „Ema a její kou­zel­ná ZOO – Osamělé lví­če“ od Amelie Cobb, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s.. „Ema a její kou­zel­ná ZOO – Osamělé lví­če“ je kni­ha, jež malé...

Trollové0

Trollové

TROLLOVÉ Každá dět­ská duše, jež milu­je pohád­ky s Trolly, nad kni­hou Trollové z pohád­ko­vé série „Od pohád­ky k pohád­ce“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o., zajá­sá. Pevně věřím, že děti nezů­sta­nou pou­ze jen u lis­to­vá­ní a čte­ní z této krás­né kni­hy, ale rády se pono­ří i do jiných dob­ro­druž­ství s jiný­mi kni­ha­mi, jež stej­ně jako kni­ha Trollové vyšly...