Denní archiv Říjen 7, 2017

101832_3_250_0_fit0

Školnice Valerie odhalena - kniha

Martin a Šimon jsou ve dru­hé tří­dě základ­ní ško­ly tří­dy A a kama­rá­di ješ­tě s Vojtou a Pepíkem ze tří­dy B. Ve ško­le byli uči­te­lé na děti zlí a přís­ní, ale nyní se to změ­ni­lo a Martin se Šimonem měli pode­zře­ní, že za to může Valerie - škol­ni­ce. Ta je vel­mi milá a hod­ná k dětem. Vojta a Pepík mají...