Denní archiv Říjen 6, 2017

IMG_20171004_0801390

Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života

Jan van Helsing umí upou­tat pozor­nost. Nejen šoku­jí­cí­mi názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za mili­on…), teď nám tře­ba radí si tu kul­ku hla­vou nepro­há­nět, ale také se vším kli­dem pro­hlá­sí, že o sobě ví, že je čas­to nazý­ván auto­rem, pod­vod­ní­kem. Ale to Erich von Daniken také. A kam to...