Denní archiv Září 26, 2017

KralArtusBRNahl0

Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)

Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prv­ním plá­no­va­ným dílem z dlou­hé sed­mi­díl­né série ze sta­ré Anglie. No, po vel­kém neú­spě­chu se pokra­čo­va­ní neu­sku­teč­ní, tak se může­te dívat pou­ze na prv­ní a záro­veň i posled­ní díl. Film v režii Guy Ritchieho nám při­ne­sl zro­ze­ní nej­slav­něj­ší­ho ang­lic­ké­ho krá­le na poza­dí...