Denní archiv Duben 23, 2017

6855044_jiri-babica-na-cestach_4000

Jiří Babica na cestách - kniha - recenze

Jiří Babica na cestách je kuchař­ka roz­dě­le­ná pod­le svě­ta­dí­lů a násled­ně i někte­rých zemí. Evropa je dost roz­leh­lá, tedy co se týká recep­tů v této kni­ze. Nejvíce před­pi­sů najde­te z Německa – pět – Myslivecký řízek, Cibulový koláč, Lipská dob­růtka, Vepřová peče­ně na zele­ni­ně, Salát ze sleďů. Kdo má rád tzv. moř­ské potvo­ry, tak by...

Autor:
413_bg0

Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze

Jiří Babica nikdy neza­há­lel a sou­běž­ně se svý­mi tele­viz­ní­mi pořa­dy vyrá­běl i kuchař­ky. Další v pořa­dí Babicovy fot­ba­lo­vé dob­ro­ty spa­da­jí mezi tro­chu odliš­né, než na co jsou fanouš­ci zvyklí. Sice zde má Jiří Babica v uvo­zov­kách nor­mál­ní recep­ty, avšak drti­vá vět­ši­na z nich je pojme­no­va­ných něja­kým fot­ba­lo­vým ter­mí­nem. K tomu je navíc u kaž­dé­ho recep­tu i tako­vá jako­by...

Autor: