Denní archiv Duben 12, 2017

pribehy-zviratek-duze1

Soutěž o Audio knihu Příběhy zvířátek

Audio kni­hu Příběhy zví­řá­tek (http://audioteka.com/cz/audiobook/pribehy-zviratek) zís­ká nej­o­ri­gi­nál­něj­ší nápad, v čem jsou lep­ší audio kni­hy než kni­hy na papí­ru. Nezapomeňte dávat like dob­rým nápa­dům, poslou­ží k dopo­ru­če­ní správ­ci f. strán­ky, aby vybral správ­né­ho vítě­ze. Termín Soutěže - 12. 4. - 26. 4.

1400481000-195x2900

Peter Lundberg - kniha - recenze

Celým pří­bě­hem pro­sví­tá jed­na hlav­ní posta­va – Peter Lundberg - osa­mě­lý tři­cát­ník. Děj je zasa­zen do sever­ské země - Švédsko. Od začát­ku vyprá­vě­ní se spi­so­va­tel­ka věnu­je roz­cho­du Petera a jeho pří­tel­ky­ně Marie, a to dob­rých sedm­náct strá­nek. Klasický zaple­te­nec – Marie se sblí­ží s kama­rá­dem Petera Josefem, no, a je to. Pak chví­li blou­dí uli­ce­mi, až...