Denní archiv Březen 7, 2017

Rachel0

Rachel Weisz

Rachel Hannah Weisz (* 7. břez­na 1970 Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství) je brit­ská fil­mo­vá hereč­ka. Za roli Tessy Quayle ve fil­mu Nepohodlný (The Constant Gardener) z roku 2005 zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. Život Dětství Narodila se v Londýně a vyrůs­ta­la na před­měs­tí Hampstead Garden. Její mat­ka, Edith Ruth...

Autor:
STD30

O 10 rokov mladší - změna k lepšímu nebo ne?

Televize Markíza na Slovensku kro­mě původ­ních seri­á­lů při­chá­zí i s růz­ný­mi nový­mi pořa­dy, mož­ná lépe řeče­no rea­li­ty show. Jedním z úpl­ně nových for­má­tů je show O 10 rokov mlad­ší. Je to opět licen­ce kou­pe­ná ze zahra­ni­čí, kde sla­ví ohrom­ně vel­ké úspě­chy. Už z názvu je patr­né, že půjde o změ­nu, a to ne jen tak leda­ja­kou –...

Autor: