Hovor ako TED - 100%

Videli ste nejakú z TED pre­zen­tá­cii? Prezentácie TED sú pre mňa syno­ny­mom úžas­ných pre­zen­tá­cii a doká­za­la by som ich poze­rať celé hodi­ny. Ako to tí ľudia robia? Vystupujú pred stov­kou ľudí,...Číst dál »

Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%)

Yorkin, cel­kom neprí­jem­ný meta­člo­vek, strp­ču­je život vybra­ným oby­va­teľom Central City. Na muš­ke má poli­caj­tov – avšak, nie hoci­ja­kých, ale tých, ktorí mu „vo Flashpointe“ zava­ri­li.Číst dál »