Potřebuji tvou lásku - je to pravda? Ano? Ne?

Kniha, kte­rou jsem zaži­la na vlast­ní kůži. Alespoň tak, jak to bylo mož­né. I tak to byla obrov­ská zku­še­nost, kte­rá mi při­nes­la slzy, pře­kva­pe­ní, stud, uvol­ně­ní a radost ze živo­ta. A nejde...Read more »