Febiofest zahájí v  Obecním domě s  režiséry Agnieszkou Hollandovou a Abelem Ferrarou, kteří v  Praze představí své nejnovější filmy

Zahájení 24. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest se bude konat v  pro­sto­rách seces­ní­ho Obecního domu ve čtvr­tek 23. břez­na. Festival zahá­jí čes­ká pre­mi­é­ra nové­ho fil­mu pol­ské reži­sér­ky Agnieszky Hollandové...Read more »

Soutěž o 2x DVD Trainspotting

S našim part­ne­rem vyhla­šu­je­me novou sou­těž o 2x DVD Trainspotting.Read more »