Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer

Koncem Ledna měla pre­mi­é­ru roman­tic­ká kome­die Miluji tě mod­ře. Scénář vzni­kl před jede­nác­ti lety a napsal ho Jaroslav Papoušek, kte­rý se jeho rea­li­za­ce už ale nedo­žil. A tak ležel v šuplí­ku, do...Číst dál »

Ceny české filmové kritiky rozdány

Rodinný film reži­sé­ra Olma Omerzua zví­tě­zil na 7. roč­ní­ku Cen čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky. Cenu za nej­lep­ší sní­mek roku pře­da­la Iva Janžurová. Čtyři ceny dostal por­trét vra­žed­ky­ně ze 70. let, film Já,...Číst dál »