Zpráva z tiskové konference k letošnímu Febiofestu

V úte­rý 7.února se kona­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce k letoš­ní­mu fil­mo­vé­mu fes­ti­va­lu FEBIOFEST, kte­rý bude zahá­jen v Praze 23.března. Konferenci zahá­ji­la tis­ko­vá mluv­čí Martina Chvojka Reková, kte­rá při­ví­ta­la novi­ná­ře a pře­da­la slo­vo dal­ším účast­ní­kům,...Read more »

Lady Gaga a Simpsonovi

Po novém ame­ric­kém pre­zi­den­to­vi, kte­rým jsem stal Donald Trump, Simpsonovi před­po­vě­dě­li i dal­ší udá­lost. Porovnejte Lady Gaga na Super Bowlu a v seri­á­lu.Read more »

Robinsonův ostrov - 6. 2. 2017

Šestý díl Robinsonova ost­ro­va.Read more »