Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%

V dneš­nom zhr­nu­tí epi­zó­dy si nie­len povi­e­me, čo sa odo­hra­lo v seri­á­li Flash, ale aj akú ďal­šiu zme­nu pri­nie­sol Flashpoint a báť by sa mal nie­len Barry.Read more »

Sarah J. Maasová: Královna stínů

Knihu v dneš­ní době napí­še kde kdo a kdeja­ké nakla­da­tel­ství se jí ujme a vydá ji. A tak není výjim­kou, když se setká­me s titu­ly, kte­ré jsou málo úspěš­né, neba­ví nás a jed­no­du­še nám nesed­nou....Read more »