Novinka mezi seriály: Vice Principals

Seriál Vice Principals se ode­hrá­vá pře­váž­ně ve ško­le. Stávající ředi­tel ško­ly odchá­zí a někdo musí nastou­pit na jeho mís­to, ale jsou tu rov­nou dva zástup­ci ředi­te­le, kte­ří mají o toto...Číst dál »