Novinka mezi seriály: American Gothic

American Gothic mě zau­jal pře­de­vším svým plakátem/logem a také svým názvem. Proto jsem ze samot­né­ho seri­á­lu byla spí­še zkla­ma­ná.

Vše se točí kolem jed­né vel­ké rodi­ny, kte­rá se po del­ší...Číst dál »

Pokémon GO

Je něja­ká hra pro mobi­ly, kte­rá nás vyže­ne z kan­ce­lá­ří a vydá­te se s ní do širé­ho svě­ta? Byla to Ingress. Pokémon Go je dal­ší gene­ra­cí hry, kte­rá, když Vás...Číst dál »

Prisma – aj priemerný záber sa stane umením

Fotografická apli­ká­cia Prisma zaú­to­či­la na kon­ku­ren­ciu a poľah­ky sa dosta­la na popred­né mies­ta – med­zi TOP iOS apli­ká­cie v kate­gó­rii foto­gra­fie. Po mega­úspe­chu si výrob­co­via dali za cieľ dostať Prismu...Číst dál »