Novinka mezi seriály: Dead of Summer

Parta tee­nage­rů jede na let­ní kemp s tím, že ho pomů­že po pěti letech zno­vu­o­tevřít. Někteří se zna­jí už z dět­ství, kdy tam i oni sami jez­di­li na prázd­ni­ny, ale taky jsou...Číst dál »

Krotitelé duchů - 60 %

Erin Gilbertová je mla­dá žena, kte­rá učí na uni­ver­zi­tě v New Yorku fyzi­ku a je zce­la oddá­na vědě. Jednoho dne ji ale navští­ví Ed Mulgrave, kte­rý potře­bu­je ově­řit, zda...Číst dál »