Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století

Kniha so zau­jí­ma­vým názvom a ešte zau­jí­ma­vej­ším prí­be­hom. Nie, nie váže­ní čita­te­lia, nemám na mys­li dej kni­hy – kni­ha je písa­ná odbor­ne. Hovorím o veľ­kom roz­ru­chu, kto­rý sa spá­ja...Číst dál »