Zajímavé filmy z letošního Mezinárodního filmového festivalu budou v ozvěnách promítány v Praze a Brně

Letos bylo k vidě­ní 200 fil­mů, což je oprav­du vyso­ké čís­lo, kdy během deví­ti den­ní­ho mara­to­nu po kinosá­lech chtě­li fil­mo­vý nad­šen­ci vidět co nej­ví­ce zají­ma­vých fil­mů. To vše navíc zpes­t­ře­né odpo­led­ní­mi...Číst dál »