Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %

Do letoš­ní­ho hor­ké­ho léta se dostá­vá chla­di­vá ame­ric­ká ani­mo­va­ná kome­die Doba ledo­vá: Mamutí drc­nu­tí. Jejími hlav­ní­mi hrdi­ny je opět mamu­tí rodin­ka v čele s tať­kou Manny, mam­ku Ellie a jejich...Číst dál »

Kiera Cassová: První

Princeznovská série pokra­ču­je! Tentokrát se jed­ná o tře­tí díl, kte­rý se pyš­ní vzne­še­ným názvem První. Původně Selekce měla být tri­lo­gie, tudíž toto měl být posled­ní díl. A vlast­ně to...Číst dál »

Zemřela producentka Julie Pain, dlouholetá spolupracovnice Ridleyho Scotta

Julie Pain, drži­tel­ka pres­tiž­ní ceny Emmy a pro­du­cent­ka, více než pat­náct let řídí­cí Londýnské ope­ra­ce pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Ridleyho Scotta, pod­leh­la 15. červ­na krát­ké­mu boji s rako­vi­nou. Bylo jí 64 let.

Svou kari­é­ru...Číst dál »

Francis Scott Fitzgerald – Veľký Gatsby

Nestáva sa mi čas­to, že by som si po pozre­tí fil­mu doda­točne pre­čí­ta­la aj kni­hu – ako to bolo v prí­pa­de Veľkého Gatsbyho. Z kni­hy (i fil­mu) bola oča­re­ná aj moja...Číst dál »