Kritiky.cz > 2016 > Červenec > 08

Novinka mezi seriály: Roadies

Seriál o kape­le na tour a její crew, to tu ješ­tě neby­lo, že? Roadies, ale není hlav­ně o kape­le, ale prá­vě o těch lidech, kte­ří sto­jí za kaž­dým jejím vystou­pe­ním - mana­že­ři, tech­ni­ci,...Read more »

Kiera Cassová: Elita

Elita je pokra­čo­vá­ní úspěš­né Selekce. Z 35 sou­tě­ží­cích dívek zby­lo jen šest. Na kte­rou ze zbý­va­jí­cích sle­čen se usmě­je štěs­tí? Která se pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho prin­ce Maxona a sta­ne se prin­cez­nou...Read more »

Joelle Charbonneau: Univerzita výjimečných - Zkouška

Univerzita výji­meč­ných je nová tří­díl­ná série, kte­rá se může řadit hned ved­le knih typu Hunger games, Selekce, Rudá Královna, Labyrint, Divergence, Adaptace… moh­la bych vyjme­no­vá­vat nej­spíš do neko­neč­na, jeli­kož...Read more »

Kiera Cassová: Selekce

Selekce je prv­ním dílem slav­né stej­no­jmen­né prin­cez­nov­ské ságy. Třpytivé šaty, roz­leh­lý krá­lov­ský palác, 35 dívek, „boj“ o prin­ce a krá­lov­skou koru­nu a slav­nost­ní spo­le­čen­ské udá­los­ti – to jsou hlav­ní před­nos­ti Selekce. Původně...Read more »