Denní archiv Září 22, 2014

Sophia Loren – filmová legenda slaví 80 let0

Sophia Loren – filmová legenda slaví 80 let

Sophia Loren( rod­né jmé­no Sofia Scicolone) se naro­di­la 20.září 1934 ve měs­tě Pozzuoli neda­le­ko Neapole. Jako mla­dič­kou dív­ku jí mat­ka vza­la do Říma. Na jed­né ze sou­tě­ží krá­sy si jí v roce 1950 vši­ml ital­ský reži­sér Carlo Ponti. Pro krás­nou dív­ku to bylo osu­do­vé život­ní setká­ní. Prosadila se ve fil­mo­vém svě­tě,...

Autor: