Denní archiv Leden 20, 2013

Laska10

Láska (Amour) - 65 %

V paříž­ském bytě plném knih, obra­zů a staré­ho nábyt­ku žije man­žel­ská dvo­ji­ce uči­te­lů hud­by.  Georges (Jean-Louis Trintignant) i Anne (Emmanuelle Riva) mají své ran­ní ritu­á­ly a jejich sou­ži­tí je bez zby­teč­ných slov­ních pře­stře­lek nebo naschvá­lů. Umí odbor­ně roze­brat inter­pre­ta­ci hudeb­ní­ho díla i v kli­du si vychut­nat sní­da­ni. Jejich klid­né sou­ži­tí však naru­ší malá mozko­vá pří­ho­da,...

Autor:
FestivalJF0

EIGA-SAI 2013: Smích prochází žaludkem + retrospektiva legendárního Imamury Shōheie

6. roč­ník fes­ti­va­lu japon­ských fil­mů a kul­tu­ry Eigasai se bude konat 22. – 28. led­na 2013 v praž­ském kině Lucerna. Na divá­ky čeká nejen bez­má­la 20 fil­mů, ale i boha­tý dopro­vod­ný pro­gram. Po skon­če­ní praž­ské čás­ti fes­ti­val dora­zí v ozvě­nách také do Plzně (7. – 10.2.), Opavy (12. – 16.2.) a Hodonína (8. – 10.3.) Prodej všech typů...

Autor:
AH0

Hitchcock - 40%

Film debu­tan­ta  Sachy Gervase Hitchcock je není až tak dob­rý. Spíše by se, kdy­by to bylo v Česku, dalo nazvat, že to je jenom tele­viz­ní insce­na­ce. Nejen, že se pou­ze o pro­sto­ry v ate­li­é­rech, ale také o tom, že moc her­ců ve fil­mu nehra­je. Hlavní posta­vu, tedy Alfreda Hitchcocka, hra­je Anthony Hopkins. Jeho man­žel­ku...

Autor: