Denní archiv Leden 17, 2013

Anthony_Hopkins0

Anthony Hopkins

Sir Anthony Hopkins, CBE (celým jmé­nem Philip Anthony Hopkins, * 31. pro­sin­ce 1937 v Port Talbot, již­ní Wales, jako jedi­né dítě Muriel Yeats a Richarda Arthura Hopkinse) je brit­ský a ame­ric­ký herec a pří­le­ži­tost­ný reži­sér a hudeb­ní skla­da­tel. Do širo­ké­ho pově­do­mí lidí vstou­pil zejmé­na svou zná­mou kre­a­cí psy­cho­pa­tic­ké­ho dok­to­ra Hannibala Lectera ve fil­mu Mlčení jeh­ňá­tek. Profesionální...

Autor: