Denní archiv Listopad 21, 2012

fff0

15. Festival francouzského filmu začíná již dnes, bude zahájen projekcí posledního filmu Clauda Millera

Festival fran­couz­ské­ho fil­mu bude slav­nost­ně zahá­jen v praž­ském kině Lucerna ve čtvr­tek 22. lis­to­pa­du zvlášt­ním uve­de­ním fil­mu Thérèse Desqueyroux, kte­rý je posled­ním sním­kem fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Clauda Millera. V hlav­ních rolích his­to­ric­ké­ho dra­ma­tu exce­lu­jí Audrey Tautou, Gilles Lellouche a Anaïs Demoustier. Festival pro­jek­cí toho­to sním­ku na slav­nost­ním zahá­je­ní vzdá poctu význam­né­mu tvůr­ci, kte­rý zemřel letos...