Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > 2012

2012

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mayský kalen­dář by měl dosáh­nout kon­ce své­ho tři­nác­té­ho cyk­lu 21. pro­sin­ce 2012 a po tom­to datu už pod­le nej­mou­dřej­ších mužů této dáv­né civi­li­za­ce není nic. To samo­zřej­mě vybí­zí k otáz­ce: pokud kalen­dář nepo­kra­ču­je, co se pak bude dít?

 

Film 2012 uve­de spo­leč­nost FALCON a.s. do kin 12. lis­to­pa­du 2009

 

.

Když před mno­ha sta­le­tí­mi po sobě Mayové zane­cha­li svůj kalen­dář s jas­ným kon­co­vým datem, popsa­li také, co bude násle­do­vat. Do dneš­ních dní stej­nou věc obje­vi­li ast­ro­lo­go­vé, nume­ro­lo­go­vé odha­li­li vzo­ry, kte­ré ji před­po­ví­da­jí, geo­lo­go­vé míní, že už k ní dáv­no mělo dojít, a dokon­ce ani vlád­ní věd­ci nejsou schop­ni zaml­čet kata­stro­fu bib­lic­kých roz­mě­rů, kte­rá na naši pla­ne­tu čeká v roce 2012. Proroctví, na jehož počát­ku stá­li prá­vě Mayové, je nyní podrob­ně zazna­me­na­né, pro­dis­ku­to­va­né, roze­bra­né a pro­zkou­ma­né. V roce 2012 zjis­tí­me prav­du o před­po­ví­da­né povod­ni. A nemů­že­me říci, že jsme neby­li varo­vá­ni...

 Nápad na film 2012 se popr­vé zro­dil v hla­vě sce­náris­ty, pro­du­cen­ta a skla­da­te­le Haralda Klosera, sce­náris­tic­ké­ho part­ne­ra Rolanda Emmericha, tvůr­ce mno­ha kasov­ních bloc­kbas­te­rů. „Každá civi­li­za­ce na země­kou­li si vyprá­vě­la mýtus o povod­ni svě­ta,“ pro­hla­šu­je Kloser. „Situace je zlá, spo­leč­nost je v roz­kla­du a pla­ne­ta pros­tě zaří­dí nový začá­tek. Někteří z lidí dosta­nou šan­ci zalo­žit novou kul­tu­ru, novou spo­leč­nost, novou civi­li­za­ci.“

 Scénář, kte­rý KloserEmmerich napsa­li, je v mno­ha ohle­dech tím nej­vel­ko­le­pěj­ším pro­jek­tem, o jehož ztvár­ně­ní se Emmerich do této chví­le poku­sil. Aby ho mohl trans­for­mo­vat do fil­mo­vé podo­by, musel zkom­bi­no­vat spe­ci­ál­ní a vizu­ál­ní efek­ty, což, jak sám reži­sér tvr­dí, mu umož­ni­lo se svo­bod­ně roz­ho­do­vat o tom, jakým nej­lep­ším způ­so­bem danou scé­nu ztvár­nit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Paroží (2021)2. listopadu 2021 Paroží (2021) Šikovný Scott Cooper si zkusil natočit horor a já mu to vlastně úplně celé sežral.Na Antlers jsem se dlouho těšil a překvapivě mi ani nevadila komornost a pomalejší tempo, jelikož ten film […] Posted in Krátké recenze
  • Festival vítězů v kině Lucerna28. ledna 2014 Festival vítězů v kině Lucerna Pražské kino Lucerna ve spolupráci s mediální společností Film Europe uvede v termínu od 6. do 9. února 2014 Festival vítězů.  Společně přinesou divákům v ucelené přehlídce vítězné snímky, […] Posted in Festivaly
  • vidocq10. října 2002 Vidocq - Fantom Paříže Vidocq - Fantom Paříže - francouzská detektivní digitální scenérie Režie: Pitof Scénář: Jean-Christophe Grangé Pitof Gérard […] Posted in Filmové recenze
  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad […] Posted in Filmové recenze
  • Joker4. října 2019 Joker Jen málokterá komiksová postava je tak ikonická, jako jeden z nejznámějších záporáků z komiksového univerza Joker, který desítky let zatápí především Batmanovi. Na filmová plátna se tento […] Posted in Filmové recenze
  • Česká historická strategie Nebuchadnezzar zasazená do...21. listopadu 2020 Česká historická strategie Nebuchadnezzar zasazená do... Česká historická strategie Nebuchadnezzar zasazená do Mezopotámie od studia Nepos Games vyjde 17. 2. 2021. Vedle Microsoft Windows dorazí také na Linux. Posted in Krátké herní aktuality
  • Zombik – 3225. listopadu 2018 Zombik – 32 Posted in Komiks
  • Resident Evil 7: Biohazard nejprodávanějším dílem série....16. srpna 2020 Resident Evil 7: Biohazard nejprodávanějším dílem série.... Resident Evil 7: Biohazard nejprodávanějším dílem série. Celkem se ho prodalo už 7,9 milionů kopií a v celkovém součtu se série už před nějakou dobou dostala na 103 milionů prodaných […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Tereza Hyťhová (exSPD, nezařazená Trikolora) vs. premiérský čaj.9. prosince 2020 Tereza Hyťhová (exSPD, nezařazená Trikolora) vs. premiérský čaj. Tereza Hyťhová (exSPD, nezařazená Trikolora) vs. premiérský čaj. pic.twitter.com/IlzrMuam1a— Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) December 9, 2020 Posted in Videa
  • MARTIN FREEMAN9. prosince 2012 MARTIN FREEMAN MARTIN FREEMAN  si nedávno vysloužil nominaci na Emmy v kategorii nejlepší vedlejší role za ztvárnění Dr. Johna Watsona v oceněné dramatické sérii BBC „Sherlock“, který měl premiéru v roce […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,01384 s | počet dotazů: 259 | paměť: 59901 KB. | 17.08.2022 - 22:06:00