TV TIPY

Televizní tipy na začí­na­jí­cí chlad­né veče­ry.............. 1 -7. lis­to­pa­duRead more »

Adaptace

Autorská dvo­ji­ce Charlie Kaufmann a Spike Jonze, pro­slu­lí fil­mem V kůži Johna Malkoviche, nás láka­jí do kina dal­ším „nenor­mál­ním“ fil­mem, kte­rý sto­jí za shléd­nu­tí.Read more »