Gandhi

„Když je mi nej­hůř, vzpo­me­nu si, že v celé his­to­rii ces­ta prav­dy a lás­ky vždy zví­tě­zi­la. Vždy tu byli tyra­ni a vra­ho­vé a někdy se zdá­li být nepře­mo­ži­tel­ní, ale nako­nec musí vždy pad­nout....Read more »

Lola běží o život

Možná Vás taky zau­jal film Lola běží o život. Jak to v něm bylo doo­prav­dy???Read more »