Kill Bill - Volume 1

Po šes­ti letech půstu se na fil­mo­vé plát­no vrá­til reži­sér Quentin Tarantino, ten­to­krát s fil­mem v asij­ském sty­lu.Read more »

PSÍ VOJÁCI

Nevinný název fil­mu, skrý­vá dal­ší horor o vlkod­la­cích. A bez­ostychu se může zařa­dit, mezi lep­ší horo­ry posled­ní doby.Read more »