Blade

Až po okra­je napě­cho­va­ný akč­ní thriller v režii Stephena Norringtona. V hlav­ní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes. Read more »