Spy Kids 2

Teprve nedáv­no jsem se z dlou­hé chví­le odhod­lal jít na tohle Rodriguezovo díl­ko urče­né prvot­ně pro dět­ské pub­li­kum a věř­te, neli­to­val jsem.Read more »