Denní archiv Srpen 13, 2002

0

DEN NEZÁVISLOSTI

Trhák ve význa­mu úspěš­ný, popu­lár­ní film se po ame­ricku řek­ne bloc­kbus­ter. Pravděpodobná teo­rie pra­ví, že slo­vo vznik­lo od toho, jak se fron­ty na tako­vé před­sta­ve­ní táh­nou přes něko­lik měst­ských blo­ků. Štrůdly na Independence day byly předlou­hé, finanč­ní komen­tá­to­ři šky­ta­li nad rekord­ním racho­tem vybra­ných min­cí, poli­tič­tí při­hří­va­či v sílí­cích před­vo­leb­ních taha­ni­cích pod­le pří­klo­nu...

Autor: