Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze komiksů > #1956: Dveře chaosu 3 - 25 %

#1956: Dveře chaosu 3 - 25 %

dvere chaosu 3 1
dvere chaosu 3 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak se s kni­hou „Dveře cha­o­su 3“ uza­vře­la celá série, což je tro­chu s podi­vem, pro­to­že ješ­tě dru­há kni­ha nazna­čo­va­la, že by to moh­la být série roz­sáh­lej­ší. Ale fanouš­ci tomu chtě­li, nebo spí­še nechtě­li, aby série pokra­čo­va­la, a tak muse­la autor­ka tro­chu upra­vit svo­je zámě­ry a z roz­sáh­lej­ší série se nako­nec sta­la jen tri­lo­gie, kte­rá hod­ně doplá­cí na to, že původ­ně mělo jít o něco vět­ší­ho. Třetí kni­ha totiž sko­ro nedá­vá smy­sl a je tak uspě­cha­ná, že se sko­ro nedá číst. A nejsem si jis­tý, že by nějak moc pomoh­lo, kdy­bys­te si prv­ní dva díly před čte­ním toho posled­ní­ho i něko­li­krát při­po­mně­li. Tady se uká­za­lo, že Ryoko Mitsuki není tak dob­rá vypra­věč­ka, aby byla schop­na sérii vyprá­vět jinak, než si původ­ně zama­nu­la.

Vzhledem k tomu, že byl autor­ce dán men­ší pro­stor, než si mys­le­la, tak mís­to toho, aby se roz­hod­la, že pří­běh zakon­čí jinak, roz­hod­la se, že ho nahus­tí do toho, co měla k dis­po­zi­ci. Alespoň tako­vý je můj pocit po dočte­ní tře­tí kni­hy. To ved­lo k něko­li­ka zásad­ním pro­blé­mům. Zaprvé je děj nesku­teč­ně zbě­si­lý a mís­ty nebu­de­te vědět, co se děje, o jakou posta­vu se jed­ná a proč se cho­vá tak, jak se cho­vá, nebo proč dělá to, co dělá. Zadruhé to vede k tomu, že i když se dosta­ne­te na konec kni­hy, bude­te si říkat, že to vlast­ně asi moc neskon­či­lo, že tohle by mělo mít pokra­čo­vá­ní nebo něja­ké vysvět­le­ní. Autorka už se ale neob­tě­žo­va­la s doslo­vem, mož­ná i pro­to, že jí za to fanou­šek nestál, nevím. V kni­ze nic navíc není.

Anotace této kni­hy říká to hlav­ní: „Mizerie, dopro­vá­ze­ná tajem­nou Giselle, pro­ná­sle­du­je Rikhtera s Clarissou v plo­vou­cím měs­tě Chelon a sna­ží se jim zabrá­nit v ote­vře­ní dal­ších dve­ří. Současně se musí vyrov­nat s bolest­ný­mi vzpo­mín­ka­mi na minu­lost, s nově zjiš­tě­nou prav­dou o sobě a svém půvo­du i s klí­čí­cím citem k Zelfovi.“ Vy pak zjis­tí­te, že ani na jed­né posta­vě vám nezá­le­ží a že to nej­lep­ší na kaž­dé z nich je sku­teč­nost, jak jsou oble­če­ny nebo neob­le­če­ny. Je vidět, že tohle - plus něja­kou základ­ní archi­tek­tu­ru - si autor­ka doce­la uží­va­la a kres­li­la je sku­teč­ně s rados­tí. Také vět­ši­na postav vypa­dá dob­ře. Bohužel na pří­běh rezig­no­va­la a poda­la ho v tak zbě­si­lém tem­pu, že se v něm moc nedá vyznat.

Pravda, ono moc není v čem se vyzná­vat, pros­tě se spě­je k něja­ké­mu nejas­né­mu kon­ci, posta­vy se nám chtě­jí pre­zen­to­vat v doce­la cool scé­nách, kte­ré ale spí­še zani­ka­jí v tom, jak je to hlou­pě sko­ko­vě řeše­né. U kni­hy „Dveře cha­o­su 3“ jsem si říkal, proč se Zoner vlast­ně roz­ho­dl vydat zrov­na tuhle sérii, kte­rá oči­vid­ně moc neu­spě­la a kte­rá je kni­hu od kni­hy hor­ší. Ale chá­pu, že man­ga ješ­tě neby­la u nás tolik zaběh­lá, bylo mož­né vydat zrov­na tohle, tři díly jsou málo, tak by to tak nebo­le­lo, kdy­by to nevy­šlo, ale doce­la by mě zají­ma­lo, jest­li se to redak­to­rům nakla­da­tel­ství sku­teč­ně líbi­lo. Anebo oprav­du jde jen o to vydat coko­li, pokud je u toho poten­ci­ál, že to někdo kou­pí? Někdy si říkám, že mám pořád cel­kem zkres­le­né před­sta­vy o svě­tě. Ale „Dveře cha­o­su 3“ je i tak špat­ný komiks.

 
Na Comics Blogu najde­te recen­ze na kni­hy:
Dveře cha­o­su 1
Dveře cha­o­su 2

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Marvel na D23: novinky a oznámení12. září 2022 Marvel na D23: novinky a oznámení Včera (10. 9.) se v kalifornském Anaheimu konalo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi největší akce pro filmové nadšence, narozdíl od SDCC zaměřené pouze na Disney. Hlavními byly již […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • The Batman - Recenze - 55%1. května 2022 The Batman - Recenze - 55% Ještě, že jsem měl od nového Batmana tak nízké očekávání. Jsem totiž asi jediný poměrně nespokojený divák široko daleko. Proč? To se dozvíte v následujících řádcích, kde se zároveň pokusím […] Posted in Filmové recenze, Komiks
  • Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 %13. října 2021 Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 % Marvelu nikdy není dost (a nebo ano?). Ano, jsem fanoušek komiksů, ale mám pocit, že tentokrát to bude mít opačný vliv na hodnocení. Máme tu totiž další film z produkce Sony, která si jede […] Posted in Filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65%20. července 2021 The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65% Studio Marvel nám po sérii WandaVision přináší další kousek ze skládanky 4. fáze MCU. A jak měl na starost předchozí seriál muž dohlížející na spíše ženskou stránku, tak zde má na povel tu […] Posted in TV Recenze
  • Black Widow - Recenze - 70%11. července 2021 Black Widow - Recenze - 70% Konečně máme v kinech pořádnou pecku. Scarlett Johansson se konečně vrací na plátno ve své ikonické roli a navíc v sólofilmu. Black Widow alias Nataša Romanova (anglicky Natasha Romanoff) […] Posted in Filmové recenze
  • WandaVision - Recenze - 75%10. července 2021 WandaVision - Recenze - 75% WandaVision je seriál s dílny Marvel Studia a zároveň touto minisérií načínáme tzv. Fázi 4. Začínáme tak novou ságu hrdinů Marvelu po událostech způsobených Thanosem. Wanda (Elizabeth […] Posted in Recenze, Seriály
  • #139: Ghost Rider: Return of Vengeance27. února 2021 #139: Ghost Rider: Return of Vengeance  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Howard Mackie  Kresba: Javier Saltares Abychom si od pravidelné nálože recenzí na minisérie z DCčkovské iniciativy Future State […] Posted in Recenze komiksů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,84985 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61969 KB. | 04.10.2023 - 06:16:04