Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

fes­ti­val

Festival svo­bo­dy

Už počtvr­té se spo­jí orga­ni­zá­to­ři praž­ských akcí, aby moh­li uspo­řá­dat v uli­cích, na náměs­tích i dal­ších mís­tech 17. lis­to­pa­du setká­ní pro všech­ny, kte­ří chtě­jí podě­ko­vat za mož­nost svo­bod­ně žít. Akce se roz­ší­ři­la do všech kou­tů České repub­li­ky, pro­to se i dnes na tři­cá­té výro­čí same­to­vé revo­lu­ce ote­vře Korzo Národní, lidé uctí památ­ku na Albertově, hudeb­ní­ci ode­hra­jí sérii vystou­pe­ní včet­ně vel­ké­ho Koncertu pro budouc­nost na Václavském náměs­tí, Prahou pro­jde ten samý den sati­ric­ký prů­vod, na pro­gra­mu jsou navíc už nyní nauč­né pro­hlíd­ky, před­náš­ky a výsta­vy. Jak je napsá­no v Manifestu Festivalu svo­bo­dy 2019 „Sláva svo­bo­dě! Sláva všem svo­bod­ným lidem dob­ré vůle!“

Přehled vše­ho, co Česká tele­vi­ze při­pra­vi­la k výro­čí udá­los­tí z lis­to­pa­du 1989, najde­te na webu www.ceskatelevize.cz/30letsvobody.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,75787 s | počet dotazů: 268 | paměť: 62067 KB. | 26.09.2023 - 23:41:13