Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


komiks

Duch minu­los­ti

Interaktivní komiks se sna­ží dětem skr­ze napí­na­vý pří­běh dneš­ních dětí Toma a Majky při­blí­žit obdo­bí komu­nis­mu v Československu a vysvět­lit, co přes­ně zna­me­na­la Sametová revo­lu­ce. Jednoho dne Tomáš s Majkou vyvo­la­jí na hřbi­to­vě ducha zaslou­ži­lé­ho vyná­lez­ce Karla Horáka. Pomocí kouz­la se dosta­nou do doby před sedm­de­sá­ti lety, kde se jim začí­ná odha­lo­vat pří­běh z minu­los­ti. Jsou svěd­ky pře­kva­pi­vých zvra­tů v přá­tel­ství Karla a jeho nej­lep­ší­ho kama­rá­da Aloise na poza­dí dějin­ných udá­los­tí od pade­sá­tých až po deva­de­sá­tá léta 20. sto­le­tí. „Interaktivním komik­sem bychom rádi usnad­ni­li dětem ori­en­ta­ci v kom­pli­ko­va­ných moder­ních ději­nách, a to způ­so­bem, kte­rý je jim blíz­ký a sro­zu­mi­tel­ný. V komik­su jsou vyu­ži­ty inter­ak­tiv­ní prv­ky, kte­ré dětem pomá­ha­jí pro­ží­vat napí­na­vý pří­běh spo­leč­ně s hlav­ní­mi hrdi­ny a záro­veň tak pocho­pit téma komu­nis­tic­ké minu­los­ti Československa a násled­ných let divo­ké­ho kapi­ta­lis­mu,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Štěpánka Sunková.

Součástí komik­su je také inter­ak­tiv­ní výkla­do­vý slov­ní­ček dobo­vých poj­mů. Komiks je pri­már­ně určen pro děti od osmi do dva­nác­ti let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22227 s | počet dotazů: 265 | paměť: 62045 KB. | 27.09.2023 - 01:37:50