Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

kni­ha

Byli jsme při tom

1989 oči­ma kame­ra­ma­nů České tele­vi­ze

Dějiny nejsou pří­bě­hem, ale sklá­da­jí se z pří­bě­hů. Každý je vidí jinak, kaž­dý je jinak pro­ží­vá. Tato kni­ha nabí­zí mož­nost podí­vat se na teh­dej­ší dyna­mic­kou dobu dese­ti páry očí, kte­ré měly lep­ší schop­nost vidět ten správ­ný oka­mžik teh­dej­ší­ho času.

Kniha je osob­ní, zejmé­na foto­gra­fic­kou reflexí udá­los­tí roku 1989 oči­ma teh­dej­ších stu­den­tů žur­na­lis­ti­ky a dal­ších škol či foto­gra­fů a kame­ra­ma­nů, kte­ří vět­ši­nou stá­li tepr­ve na počát­ku své pro­fes­ní dráhy. Dokumentovali prv­ní demon­stra­ce začát­kem roku 1989 a zejmé­na dra­ma­tic­ké lis­to­pa­do­vé udá­los­ti. Zachytili i momen­ty sym­bo­li­zu­jí­cí konec tota­lit­ní­ho reži­mu, ať již v podo­bě odstra­ňo­vá­ní ost­na­té­ho drá­tu a vol­né­ho prů­cho­du přes hra­ni­ce či prv­ní pre­zi­dent­ské inau­gu­ra­ce Václava Havla nebo prv­ních svo­bod­ných voleb po same­to­vé revo­lu­ci. Reportážní foto­gra­fie nepo­ři­zo­va­li v rám­ci škol­ní­ho či pra­cov­ní­ho zadání,ale z vlast­ní ini­ci­a­ti­vy, v eufo­rii z pře­vrat­ných udá­los­tí té doby a s moti­va­cí zachy­tit ale­spoň urči­té momen­ty zásad­ní spo­le­čen­ské změ­ny. Přes sto sedm­de­sát foto­gra­fií tak záro­veň vydá­vá auten­tic­ké svě­dec­tví o auto­rech samých, o jejich entu­zi­as­mu a zápa­lu pro věc. Publikace je vyba­ve­na struč­ným his­to­ric­kým exkur­zem a kalen­dári­em same­to­vé revo­lu­ce v Československé tele­vi­zi.

auto­ři foto­gra­fií: Martin Grošup, Vratislav Hůrka, Michal Hýbek, Evžen Janoušek, Petr Klíma, Pavel Krumphanzl, Pavel Otevřel, Miroslav Plocek, Lubomír Stiburek, Jiří Venclík his­to­ric­ký exkurz: Adam Havlík, Ústav pro stu­di­um tota­lit­ních reži­mů kalen­dári­um ČST: Daniel Růžička


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Terminátor 2: Den zúčtování5. července 2021 Terminátor 2: Den zúčtování Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou (Linda Hamilton), matku budoucího vůdce lidstva ve válce proti strojům, se do Los Angeles vrací z budoucnosti nový Terminátor, typ […] Posted in Filmové recenze
  • 56th Zlin Film Festival Interview - Alexander Benev, Monica Naydenova - The Thirst27. dubna 2018 56th Zlin Film Festival Interview - Alexander Benev, Monica Naydenova - The Thirst Posted in Videa
  • Problémy s pamětí28. ledna 2020 Problémy s pamětí Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Dropbox25. srpna 2019 Dropbox Připadám si trochu jako Eratosthenés, který prý údajně objevil kulatost (i když je to taková elipsa) naší domovské planety.Pro mnohé je Dropbox už dávno známým termínem a jistě často tuto […] Posted in Retro games
  • Život je jinde - kniha8. června 2017 Život je jinde - kniha Tak se mi do rukou dostala další kniha od Milana Kundera, tentokrát Život je jinde. Byla jsem zvědavá, jestli to bude lepší než minule a bohužel nebylo. Kniha je rozdělena na sedm dílů, […] Posted in Recenze knih
  • Křižáček - 116. května 2023 Křižáček - 1 Posted in Videa
  • Farma SK – 8. série – 46. díl (duel)6. května 2017 Farma SK – 8. série – 46. díl (duel) https://www.youtube.com/watch?v=tOt3kiDdJY0 Posted in Reality show
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet29. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet Boba Fett (Temuera Morrison) se společně s Fennec Shand (Ming-Na Wen) snaží převzít území, kterému kdysi vládl Jabba Hutt.....Boba Fett se možná poprvé neslavně objevil v neslavném Star […] Posted in TV Recenze
  • Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti9. dubna 2016 Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti Ale tak šlo to... Dost dlouho jsem se rozhodoval mezi třemi a čtyřmi hvězdami, ale nakonec jsem se rozhodl pro lepší 3. Afflecka v hlavní roli jsem bral, skoro žral. Z hereckých výkonů se […] Posted in Krátké recenze
  • Jonah Hex [36%]6. října 2010 Jonah Hex [36%] http://www.csfd.cz/film/248764-jonah-hex/ Přichází další hrdina ze stáje DC comics (Superman, Batman, Green Lantern... ) kterýse chce svézt na vlně komiksových adaptací které nyní z […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,53116 s | počet dotazů: 265 | paměť: 62042 KB. | 27.09.2023 - 00:23:01