Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Sametové sto­py

od nedě­le 17. 11. na ČT1

30 let svo­bo­dy ve 30 obra­zech uzná­va­ných foto­gra­fů pohle­dem reži­sé­ra a foto­gra­fa Adolfa Ziky

Cyklus krát­kých doku­men­tů uka­zu­je zlo­mo­vé oka­mži­ky naší doby od lis­to­pa­du 1989 až do sou­čas­nos­ti. „Hlavní myš­len­kou bylo vybrat tři­cet iko­nic­kých foto­gra­fií, kte­ré svým obsa­hem, význa­mem, ale i pře­sa­hem sym­bo­li­zu­jí dění, udá­los­ti či nála­du ve spo­leč­nos­ti dané­ho roku a dohro­ma­dy pak tvo­ří v cel­ku jaký­si film o tři­ce­ti políč­cích. Ten nám pak umož­ní nahléd­nout do naší dáv­né i nedáv­né minu­los­ti a skr­ze vyvo­la­né poci­to­vé pamě­ťo­vé reak­ce zahá­jit uvnitř nás pro­ces jaké­ho­si hod­no­ce­ní svo­bod­né ces­ty naší země, ale i vlast­ních živo­tů,“ říká foto­graf Adolf Zika.

Každý díl obsa­hu­je kra­tič­ké při­blí­že­ní foto­gra­fa, pokra­ču­je před­sta­ve­ním klí­čo­vé­ho sním­ku, okol­nos­tí jeho vzni­ku, při­blí­že­ním mís­ta, času a dějin­né­ho kon­tex­tu pro­střed­nic­tvím archi­vů či roz­ho­vo­rů s pamět­ní­ky. Fotografie z jed­not­li­vých let jsou jakousi tres­tí doby, kte­rá před námi ubí­há v obra­zech klí­čo­vých momen­tů při­po­mí­na­jích, co se dělo v České repub­li­ce a čím žila spo­leč­nost v oblas­ti poli­ti­ky, spor­tu nebo kul­tu­ry.

Projekt zaha­ju­je Jan Šibík slav­nou foto­gra­fií z lis­to­pa­du 1989 s názvem Sametová revo­lu­ce. Jde o foto­gra­fii z Národní tří­dy, kde se popr­vé stře­tl prů­vod stu­den­tů se slož­ka­mi SNB. Na dal­ších foto­gra­fi­ích jsou zachy­ce­ny jiné význam­né momen­ty, napří­klad odchod sovět­ských vojsk, roz­pad Československa, návště­va pape­že Jana Pavla II., obří zápla­vy na Moravě, vítěz­ství čes­kých hoke­jis­tů v Naganu nebo pohřeb Václava Havla. Diváci uvi­dí význam­né foto­gra­fie tvůr­ců, jako jsou např. Jindřich Štreit, Bohdan Holomíček, Karel Cudlín, Tomki Němec nebo Dana Kyndrová.

„Zdánlivě banál­ní zále­ži­tost foto­gra­fie, okol­nos­ti vzni­ku a teh­dej­ší hudeb­ní hit, dá divá­ko­vi dějin­ný pře­hled v neče­ka­ném kon­tex­tu. Budí emo­ce, vzpo­mín­ky, nos­tal­gii, mož­ná i leh­ké mra­ze­ní. Je důle­ži­té si při­po­mí­nat udá­los­ti dob­ré i špat­né. A je to nesmír­ně pouč­né a potřeb­né,“ uza­ví­rá kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Alena Müllerová.

námět, scé­nář, režie: Adolf Zika dra­ma­tur­gie: Hana Stibralová

výkon­ný pro­du­cent: Jiří Vlach kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Alena Müllerová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Omlazená trilogie Mass Effect by měla nést název Legendary...23. září 2020 Omlazená trilogie Mass Effect by měla nést název Legendary... Omlazená trilogie Mass Effect by měla nést název Legendary Edition a na Nintendo Switch vyjít až později | Jeff Grubb 📰 Posted in Krátké herní aktuality
  • Non plus ultras20. srpna 2004 Non plus ultras Letošní rok je velmi zvláštní. Češi začali točit filmy o sportu bez sportu. Na jaře jsme tu měli hokejovo-nehokejové Mistry, teď přichází do kin nefotbalový film o fotbale. Nebo fotbalový […] Posted in Filmové recenze
  • Bitva u Midway (Midway) – Recenze – 60%9. listopadu 2019 Bitva u Midway (Midway) – Recenze – 60% Bitva u Midway (červen 1942) byla čtyřdenní válečná akce probíhající za druhé světové války, během níž se Japonci pokusili obsadit ostrov Midway (poblíž Havajských ostrovů), leč Američané […] Posted in Filmové recenze
  • Akutní ambulance 6 - Zázraky nevedeme5. dubna 2022 Akutní ambulance 6 - Zázraky nevedeme Posted in Komiks
  • Farma SK – 9. série – 13. díl (duel)26. září 2017 Farma SK – 9. série – 13. díl (duel) https://www.youtube.com/watch?v=66NKQQqF5nU Posted in Reality show
  • Nevinné lži II.27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […] Posted in Články
  • Spider-Man: Miles Morales15. listopadu 2020 Spider-Man: Miles Morales V nejnovějším dobrodružství v Marvel’s Spider-Man vesmíru se teenager Miles Morales přizpůsobuje svému novému domovu, zatímco jako nový Spider-Man následuje svého mentora Petera Parkera. […] Posted in Recenze her
  • Mission: Impossible17. července 2023 Mission: Impossible V roce 1996 byl natočen akční špionážní film Mise: Impossible. Režisérem byl Brian De Palma a hlavní roli ztvárnil Tom Cruise. Scénář napsali David Koepp a Robert Towne, a příběh vytvořili […] Posted in Speciály
  • RECENZE – Útočiště1. září 2020 RECENZE – Útočiště Autor: Jerome LoubryPřeklad: Tomáš HavelNakladatelství: MetaforaPočet stran: 344Rok vydání v ČR: 2020ISBN: 978-80-7625-128-1Anotace:Sandrine, která se před nedávnem přistěhovala do […] Posted in Recenze knih
  • Šimon a Matouš jedou na Riviéru10. srpna 2022 Šimon a Matouš jedou na Riviéru Šimon a Matouš jedou na Riviéru (originální název: Simone e Matteo: Un gioco da ragazzi) je italská filmová komedie z roku 1975, kterou režíroval Giuliano Carnimeo pod pseudonymem Arthur […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,20819 s | počet dotazů: 266 | paměť: 62090 KB. | 26.09.2023 - 23:33:47