Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Milda

pre­mi­é­ra v úte­rý 26. 11. na ČT2

Vítěz Ceny stu­dent­ské poro­ty Česká radost MFDF Ji.hlava 2017

Ve fil­mu Milda má divák oje­di­ně­lou pří­le­ži­tost nahléd­nout nejen do men­ta­li­ty a myš­le­ní býva­lé­ho gene­rál­ní­ho tajem­ní­ka a nej­moc­něj­ší­ho muže teh­dej­ší­ho Československa Miloše Jakeše, ale také nabí­zí uni­kát­ní pohled do záku­li­sí nej­vyš­ších pater komu­nis­tic­ké poli­ti­ky. Autorský doku­ment Pavla Křemena při­ná­ší sled situ­a­cí, roz­ho­vo­rů, kon­flik­tů a kon­fron­ta­cí. Jakeš ale ze své­ho pře­svěd­če­ní neu­stou­pil ani o kou­sek a ve fil­mu vystu­pu­je jako ide­o­lo­gic­ký fana­tik, kte­rý záro­veň půso­bí jako pří­vě­ti­vý sou­sed Milda. Z této kom­bi­na­ce pak vyplý­vá podo­ba poli­tic­ké­ho zla s lid­skou tvá­ří.

scé­nář a režie: Pavel Křemen dra­ma­tur­gie ČT: Dušan Jurčík


Filmy při­po­mí­na­jí­cí 30 let svo­bo­dy Zlatý pod­raz

pre­mi­é­ra ve stře­du 27. 10. na ČT1

Filip Březina a Zdeněk Piškula v hlav­ní roli pří­bě­hu mapu­jí­cí­ho tři­náct let bas­ket­ba­lo­vé­ho týmu, kte­rý je ovliv­něn nejen spor­tov­ní­mi ambi­ce­mi hrá­čů, ale i pro­mě­na­mi poli­tic­ké atmo­sfé­ry v letech 1938–1951. Televizní pre­mi­é­ra kopro­dukč­ní­ho sním­ku ČT o odva­ze mla­dých bas­ket­ba­lis­tů vychá­zí ze sku­teč­ných udá­los­tí naší his­to­rie.

scé­nář: Jakub Bažant, Kristina Nedvědová, Jiří Závozda režie: Radim Špaček

kame­ra: Vladimír Smutný pro­du­cen­ti: Jaroslav Bouček, BUC – FILM

kopro­du­cen­ti: Česká tele­vi­ze kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Jiřina Budíková,

Punchart films, Tipsport, Barrandov Studio vedou­cí pro­duk­ce: Jiří Hauzner

dále hra­jí: Patricia Volny, Jan Hartl, Alena Mihulová, Ondřej Malý, Stanislav Majer, Simona Lewandowská, Jiří Roskot a dal­ší


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,79928 s | počet dotazů: 260 | paměť: 62044 KB. | 26.09.2023 - 23:57:16