Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Výjezdní dolož­ka pro Dubčeka

pre­mi­é­ra v pon­dě­lí 18. 11. na ČT2

Portrét jed­né z hlav­ních osob­nos­tí praž­ské­ho jara

Alexander Dubček byl v roce 1988 oce­něn udě­le­ním dok­to­rá­tu hono­ris causa uni­ver­zi­tou v Bologni, ovšem jeho ces­tě do Itálie a samot­né­mu pře­vze­tí oce­ně­ní před­chá­ze­ly neu­vě­ři­tel­né peri­pe­tie. Diváci se sezná­mí s maši­né­rií čes­ko­slo­ven­ských mocen­ských orgá­nů, kte­ré měly neo­me­ze­nou moc a roz­ho­do­va­ly i o tom, kdo dosta­ne povo­le­ní vyces­to­vat do západ­ních zemí. Dubček byl od roku 1970 pod neu­stá­lým dohle­dem StB, jeho rodi­na vzpo­mí­ná na oka­mži­ky bez­mo­ci, čas­to hra­ni­čí­cí s absur­di­tou. Detailní pohled na dru­hou polo­vi­nu Dubčekova živo­ta dokres­lu­jí archiv­ní zábě­ry a hra­né rekon­struk­ce oka­mži­ků, kdy se roz­ho­do­va­lo o jeho budouc­nos­ti.

scé­nář a režie: Juraj Lihosit dra­ma­tur­gie ČT: Jan Handl


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,58605 s | počet dotazů: 263 | paměť: 62098 KB. | 26.09.2023 - 23:29:56