Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Televize měla v lis­to­pa­du 89 mimo­řád­ně spe­ci­fic­kou úlo­hu, říká Jakub Železný

Diváci už vidě­li udá­los­ti před sto lety, před sedm­de­sá­ti lety, před pade­sá­ti lety... Jak bude vypa­dat pořad Dnes před 30 lety?

Osobně se bude tro­chu ten pořad lišit v tom, že bude prv­ní, kdy mode­rá­tor je záro­veň pamět­ní­kem… ale pamět­ní­ků je obrov­ské množ­ství, tak mož­ná i pro­to bude­me ješ­tě peč­li­věj­ší a pre­ciz­něj­ší.

Je opro­ti pře­de­šlým pořa­dům více obra­zo­vých mate­ri­á­lů? Samozřejmě, to je vel­ká výho­da, prin­cip těch dílů tře­ba o vzni­ku Československa byl „co by děla­la tele­vi­ze, kdy­by teh­dy exis­to­va­la,“ teď je to o výro­čí, kdy exis­to­va­la a měla mimo­řád­ně spe­ci­fic­kou úlo­hu.

Pořad má sto­páž nece­lou hodi­nu. Jaké udá­los­ti ze 17. lis­to­pa­du nabíd­ne? Nabídneme samo­zřej­mě to pod­stat­né – tedy prů­běh pocho­du z Albertova přes Vyšehrad až na Národní tří­du. To vše v kon­tex­tu doby a s vysvět­le­ním, co tomu dni před­chá­ze­lo a co násle­do­va­lo.

Tentokrát se obje­ví zpra­vo­daj­ský sou­hrn i o týden poz­dě­ji, z udá­los­tí dne 27. lis­to­pa­du.

Ano, gene­rál­ní stáv­ka byla prv­ním pomy­sl­ným vrcho­lem revo­lu­ce, za mě bylo pod­stat­něj­ší datum až 29. lis­to­pa­du, kdy de iure komu­nis­tic­ký režim padl, pro­to­že Federální shro­máž­dě­ní zru­ši­lo ústav­ní člá­nek o vedou­cí úlo­ze komu­nis­tic­ké stra­ny.

Jaké osob­nos­ti při­blí­ží dění?

Události 17. lis­to­pa­du při­blí­ží v pořa­du his­to­ri­ci Pavel Žáček nebo Miroslav Vaněk. Přímé dění divá­kům při­po­me­ne Monika Pajerová nebo Igor Chaun. Zajímavý pohled nabíd­ne člen teh­dej­ší Nezávislé vyšet­řo­va­cí komi­se zdra­vot­ní­ků dok­tor Jan Votoček, kte­rý vyšet­řo­val zákrok na Národní tří­dě a násled­ně sepsal závě­reč­nou zprá­vu komi­se. Generální stáv­ku zase při­po­me­ne soci­o­log Ivan Gabal nebo Petr Müller, kte­rý o pár dnů dří­ve při­ve­dl na Václavské náměs­tí děl­ní­ky z ČKD. V pořa­du se ale obje­ví napří­klad teh­dej­ší stu­dent Šimon Pánek nebo Jan Ruml, teh­dy člen nově zalo­že­né­ho Občanského fóra.

Jak vy osob­ně vzpo­mí­ná­te na lis­to­pa­do­vé dění?

Jakožto oprav­do­vý pamět­ník, tedy i účast­ník ono­ho pocho­du, na to vzpo­mí­nám, při­zná­vám, s mimo­řád­ně zjitře­ný­mi emo­ce­mi. Zvláště v posled­ní době.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ukázka 1. epizody 7. série | Dům draka (HBO)26. září 2022 Ukázka 1. epizody 7. série | Dům draka (HBO) Posted in Videa
  • Mýty 6: Domovina30. srpna 2015 Mýty 6: Domovina Mýty 6: Domovina Další komiks, na který se nemusí zapomenout je kniha Mýty 6: Domovina. Je to už 34-41 část komplexního seriálu o mýtických postavách v Mýtově, v Holywoodu a dávnou […] Posted in Recenze knih
  • Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih Tak první díl už je online! A co jsme očekávali, to jsme dostali. Završení devíti-leté historie, která bude zakončena v tom nejlepším. Minulou sezónu jsme opustili útokem na Východní […] Posted in TV Recenze
  • Hogwarts Legacy nabídne možnost vytvořit si transgender...3. března 2021 Hogwarts Legacy nabídne možnost vytvořit si transgender... Hogwarts Legacy nabídne možnost vytvořit si transgender postavu. Podobně jako v Cyberpunk 2077 půjde mixovat hlasy mezi pohlavími. Posted in Krátké herní aktuality
  • Soutěž s filmem 300 - vyhlášení vítězů z března10. července 2014 Soutěž s filmem 300 - vyhlášení vítězů z března Soutěže se zúčastnilo 29 soutěžících, kteří správně odpověděli. Nejblíže byla  Marie Dohnálková z Hradce Králové, která tipovala 36 správných odpovědí. Sponzor soutěže: [adrotate […] Posted in Soutěže
  • Titulky k Endings, Beginnings12. května 2020 Titulky k Endings, Beginnings Skvěle obsazené romantické drama Endings, Beginnings nás zavede do rozpolceného světa hlavní hrdinky Daphne, která se nachází křižovatce mezi starým a novým životem. V hlavní rolích […] Posted in Titulky
  • My (Us) – Recenze – 60%25. března 2019 My (Us) – Recenze – 60% V roce 1986 se černošská holčička zatoulá na pouti do zrcadlového bludiště, odkud si odnese traumatizující zážitek – v jednom ze zrcadel totiž spatří místo svého odrazu svou dvojnici (nebo […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Hrušínský - král28. února 2016 Jan Hrušínský - král Mohl byste nám říct něco o vaší postavě? Je to pan král a jmenuje se Karel. Má rozmazlenou dceru Markétku, kterou hraje Denisa Pfauserová. A v jednu chvíli ztratí jak svoji dceru, tak […] Posted in Rozhovory
  • Smyjte své starosti...4. prosince 2015 Smyjte své starosti... Ať ztratíme cokoli (jako vás nebo mě)ú, v moři vždy najdeme sebe. (E.E. Cummings) Když pociťujete starosti, vždy pomůže vstoupit do vody. Voda je zdrojem života a dost často obsahuje […] Posted in Domácí rady
  • Jedlé město - Vyjděte do ulic!8. února 2021 Jedlé město - Vyjděte do ulic! 36 zdraví prospěšných rostlin hned za humny a přes 100 receptů, díky nimiž ušetříte a které vám udělají radost. Nechte se inspirovat, vyjděte do ulic a objevujte jedlé město!  Co vás v […] Posted in Recenze knih

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51149 s | počet dotazů: 267 | paměť: 62045 KB. | 27.09.2023 - 01:27:03