Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image

Premiéra v nedě­li 17. 11. a ve stře­du 27. 11. na ČT1

Jakub Železný divá­kům při­po­me­ne zlo­mo­vé udá­los­ti lis­to­pa­du 1989

Před 30 lety odstar­to­va­la stu­dent­ská demon­stra­ce sled udá­los­tí, kte­ré vyvr­cho­li­ly pádem reži­mu o pou­hých pár týd­nů poz­dě­ji. Povolená mani­festa­ce vyso­ko­škol­ských stu­den­tů spon­tán­ně pokra­čo­va­la z Albertova pocho­dem do cen­t­ra Prahy, kde byla část demon­stran­tů uza­vře­na poli­cej­ní­mi kor­do­ny na Národní tří­dě mezi uli­ce­mi Spálená a Mikulandská do pas­ti, ze kte­ré neby­lo úni­ku. Poté pro­ti pokoj­né­mu shro­máž­dě­ní bru­tál­ně zakro­či­ly oddí­ly Veřejné bez­peč­nos­ti a také pro­ti­te­ro­ris­tic­ká jed­not­ka Odboru zvlášt­ní­ho urče­ní Ministerstva vni­t­ra, tak­zva­né čer­ve­né bare­ty. Mnoho lidí bylo zra­ně­no, někte­ří z nich se dodnes potý­ka­jí s trva­lý­mi zdra­vot­ní­mi násled­ky. Přestože poz­dě­ji vznik­la vyšet­řo­va­cí komi­se a udá­lost­mi se zabý­va­lo mno­ho his­to­ri­ků, dodnes nejsou všech­ny okol­nos­ti, kte­ré k zása­hu ved­ly, zce­la vyjas­ně­ny. Netradiční zpra­vo­daj­ský pořad pře­ne­se divá­ky pří­mo do dění dne 17. lis­to­pa­du a pood­ha­lí záku­lis­ní sou­vis­los­ti z pohle­du aktu­ál­ních his­to­ric­kých poznat­ků. I ten­to­krát bude dění rekon­stru­o­vat pomo­cí sou­do­bých zpra­vo­daj­ských pro­střed­ků. Ty už v roce 1989 moh­la teh­dej­ší ČST čás­teč­ně vyu­žít, kdy­by neby­la ovlá­dá­na stra­nic­kým vede­ním a cen­zu­rou. Spolu s mode­rá­to­rem Jakubem Železným vystou­pí repor­té­ři, his­to­ri­ci a pamět­ní­ci.

scé­nář: Milan Kruml režie: Roman Petrenko dra­ma­tur­gie: Rebeka Bartůňková

vedou­cí pro­duk­ce: Jan Čumpelík mana­žer rea­li­za­ce: Petr Morávek

mana­žer vývo­je: Radomír Šofr mode­ru­je: Jakub Železný

  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […] Posted in Speciály
  • nerzl8. března 2015 Nezlomný - Rukopis Rogera Deakinse Rukopisem kameramana Rogera Deakinse je bez diskuse dotčeno každé filmové dílo velkých režisérů, se kterými spolupracoval. Jeho úspěch je nezpochybnitelný a není žádný filmový žánr, který […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Kde se točilo?3. ledna 2018 Čertoviny - Kde se točilo? Natáčení nejprve štáb zavedlo do zábavního parku Čertovina nedaleko Hlinska, kde se točily scény v pekle. Pak se všichni přesunuli do skanzenu v Přerově nad Labem, kam se režisér vrátil […] Posted in Speciály
  • Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Respektování a rozšiřování: Návrh Warcraftu10. června 2016 Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Respektování a rozšiřování: Návrh Warcraftu Představa o Azerothu Azeroth je země pokojných městeček, monumentálních staveb a rozličných krajin. A zároveň je domovem mnoha ras. Mezi ně patří například lidé, elfové, trpaslíci a […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Scénář a režie24. července 2019 Mezi Supy - Scénář a režie Scénář k filmu napsalo autorské duo Eberhard Keindorff a Johanna Sibelius, k nimž se přidal ještě zkušený scenárista Harald G. Petersson. Šéf Rialta Horst Wendlandt měl obzvláště velkou […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...