17. 8. 2017

FilmPrem17.8

Filmové pre­mi­é­ry dneš­ní­ho dne.

Po strništi bos

Edu Součka, jeho mamin­ku a tatín­ka už zná­me z fil­mu Obecná ško­la. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodi­na osmi­le­té­ho Edy donu­ce­na vystě­ho­vat se z Prahy na ven­kov k pří­buz­ným. Městečko, kde chla­pec dosud trá­vil jen prázd­ni­ny, se nyní stá­vá jeho domo­vem. Mladá měst­ská rodi­na se musí při­způ­so­bit nové­mu pro­stře­dí a také sou­ži­tí pod jed­nou stře­chou s tetou a její­mi pří­buz­ný­mi, což zahr­nu­je i vel­mi přís­né­ho dědeč­ka. Eda má před sebou neleh­ký úkol: najít a obhá­jit své mís­to v míst­ní klu­kov­ské par­tě, jejíž svět je napros­to odliš­ný od jeho měst­ské­ho. Čeká ho ces­ta k hle­dá­ní odva­hy, ale také k neče­ka­ným rodin­ným tajem­stvím, kte­rá vyplou­va­jí na povrch. Svět dětí a dospě­lých se sbí­há v hle­dá­ní odva­hy a hrdin­ství. I v neleh­kých dnech vál­ky může být totiž nej­těž­ší pro­ká­zat odva­hu vůči vlast­ní rodi­ně.

Zabiják & bodyguard

Nejlepší body­gu­ard na svě­tě dosta­ne nové­ho kli­en­ta, nájem­né­ho vra­ha, kte­rý musí svěd­čit u Mezinárodního soud­ní­ho dvo­ra. Aby se včas dosta­vi­li k soud­ní­mu říze­ní, musí oba zapo­me­nout na to, že jsou tak tro­chu jiní a že si mož­ná až pří­liš lezou na ner­vy.

https://www.youtube.com/watch?v=MuoGmNatn0Y


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii27. března 2017 Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii Jan Tříska filmový a divadelní herec přijel na Febiofest ze Spojených států, aby v Obecním domě převzal cenu Kristiána za mimořádný přínos světové kinematografii. Herec má na svém kontě […]
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […]
  • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […]
  • Film roku 201724. listopadu 2017 Film roku 2017 Od 27.11.2017 bude pro fanoušky filmů připravena nová anketa filmu 2017. Bude na výběr mezi 16 filmů. 12 z každého měsíce. Dva filmy výběru  redakce. A poslední dva filmy výběr […]
  • Na krátko30. května 2018 Na krátko Na krátko je příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. A které svoji zkoušku z dospělosti musejí […]
  • Umučení Krista8. dubna 2004 Umučení Krista Passion je film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta. Film začíná v zahradě Getsemanské, kam se Ježíš odešel modlit po Poslední večeři. Ježíš odolává Satanovým svodům. […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hulk - preview4. července 2003 Hulk - preview Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vznikl. Vím jen, že mě nebudete mít rádi, až se rozzlobím.Bruce Banner, vědec každým coulem, má všechny důvody ke zlosti na své nadřízené. Jeho převratná […]
  • Medvědí bratři19. února 2004 Medvědí bratři V novém vzrušujícím animovaném dobrodružství z produkce studia Walta Disney se vydáme do nádherné krajiny v severozápadní Americe, kde se odehrává příběh chlapce Kenaie. Jeho život se […]
  • Filmové premiéry v řijnu 20111. října 2011 Filmové premiéry v řijnu 2011 06. 10. 11 - Elitní zabijáci Ti nejlepší nájemní zabijáci proti příslušníkům elitní vojenské jednotky. Thriller Garyho McKendryho slibuje výjimečný zážitek. Vznikl podle kontroverzního […]