Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > 17.01.2018 19:00 - Činohra Národního divadla - Národní divadlo - „Sen čarovné noci“

17.01.2018 19:00 - Činohra Národního divadla - Národní divadlo - „Sen čarovné noci“

Premiéra 16. červ­na 2016

Hermie si má vzít Demetria, ale milu­je Lysandra. Naplánují spo­leč­ný útěk, ale řek­nou o něm Heleně, kte­rá milu­je Demetria a kte­rá ho pře­svěd­čí, aby je pro­ná­sle­do­va­li. Do vše­ho se zaple­te Oberon, jemuž Puk obsta­rá kou­zel­ný květ vyvo­lá­va­jí­cí v lidech lás­ku… Už tak dost cha­o­tic­ký pří­běh se ode­hrá­vá v noci, kdy kaž­dé usnu­tí může při­nést nový sen. Jenže kde tako­vé sny kon­čí – a co si z nich vlast­ně pama­tu­je­me? Když se svět kolem nás roz­to­čí, těž­ko říct, kde jsou jeho hra­ni­ce. Klasický titul, kte­rý se na jeviš­tě vra­cí s kaž­dou gene­ra­cí; fan­tas­tic­ká pře­hlíd­ka moti­vů, záple­tek, záhad a tajem­ství, s nimiž se ale­spoň jed­nou za život musí potkat všich­ni sku­teč­ní diva­del­ní divá­ci.

Přibližná dél­ka před­sta­ve­ní: 1 hodi­na a 40 minut, hra­je se bez pře­stáv­ky.

Fotograf insce­na­ce: Petr Neubert

V před­sta­ve­ní 28. lis­to­pa­du, 10. pro­sin­ce a 4. led­na jsou pou­ži­ty ang­lic­ké titul­ky.

K insce­na­ci je mož­né zakou­pit ori­gi­nál­ní trič­ko z limi­to­va­né edi­ce Národního diva­dla.

  • Kopačky30. listopadu 2007 Kopačky Hrdina nové komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes […] Posted in Recenze
  • Otevřené moře (Open Water) - Smutný příběh se smutným koncem5. prosince 2005 Otevřené moře (Open Water) - Smutný příběh se smutným koncem Susan a Daniel jsou manželé a jejich velmi hektický a pracovně náročný život jim nedává mnoho příležitostí k tomu, aby spolu mohli trávit příjemně strávené chvíle u rodinného krbu. Oba dva […] Posted in Filmové recenze
  • Resident Evil17. listopadu 2002 Resident Evil Film inspirovaný úspěšnou počítačovou hrou…. Tak tuto větu jsme v poslední době mohli slyšet či číst poměrně častokrát. Ovšem takřka stejně častokrát nás čekalo nemilé zklamání a […] Posted in Filmové recenze
  • Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 20077. října 2020 Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 2007 Frank Lucas (Denzel Washington) se z šoféra mafie vypracoval až na drogového bosse, který celý Harlem v 70. letech zásoboval kvalitním heroinem dováženým z Vietnamu v rakvích zesnulých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Farma SK – 8. série – 48. díl11. května 2017 Farma SK – 8. série – 48. díl https://youtu.be/8d2HwLQDVXA Posted in Reality show
  • 161829. dubna 2006 Doba ledová 2: Obleva V této akční adventuře z pohledu 3. osoby se vracejí známí hrdinové, na něž čeká zbrusu nové ledové dobrodružství! Ledovce začínají tát a Manny, Sid a Diego se pokouší uniknout z údolí, […] Posted in Novinky ze světa her
  • Kobry a užovky - O vzniku filmu20. února 2015 Kobry a užovky - O vzniku filmu „Obsazení bratrů Hádkových, Matěje a Kryštofa, jsem vnímal jako obrovskou příležitost, protože určité nuance vztahu hlavních hrdinů jsou schopni vytvořit pouze skuteční biologičtí bratři,“ […] Posted in Články
  • Slídil -12. srpna 2007 Slídil - Slídil není název pro erotický film, jak by se někdo mohl milně domnívat, ale je to název pro skvělý thriller. Jedná se o remake stejnojmenného filmu z roku 1972, který […] Posted in Recenze
  • Pán prstenů: Dvě věže - Z trilogie Pána Prstenů druhý nejlepší.25. září 2020 Pán prstenů: Dvě věže - Z trilogie Pána Prstenů druhý nejlepší. Po rozpadu Společenstva Prstenu se cesty jeho členů rozdělily. Hobbit Frodo (Elijah Wood) se svým sluhou Samem (Sean Astin) putují k Hoře Osudu, jen tam mohou sprovodit ze světa obávaný […] Posted in Retro filmové recenze
  • n200808282109 Dog Soldiers1. září 2008 Psí vojáci (Dog Soldiers) Žánr werewolf-movies (tedy filmy o vlkodlacích) prostě nemá štěstí. Ne že by takových filmů bylo natočeno málo, dokonce se objevují stále nové a nové (tím se rozhodně nemohou chlubit […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

Stránka načtena za 1,67040 s | počet dotazů: 226 | paměť: 51512 KB. | 25.10.2021 - 06:43:34