Kritiky.cz > Recenze knih > 13 děsivých těstovin

13 děsivých těstovin

13 desivych testovin

Pokud máte rádi stra­ši­del­né pří­běhy, mož­ná zná­te pojem „cre­e­py­pas­ta“ (doslov­ní pře­klad: děsi­vá těs­to­vi­na).  Tohle slo­vo ozna­ču­je děsi­vou zprá­vu, infor­ma­ci nebo povíd­ku šíří­cí se kopí­ro­vá­ním a vklá­dá­ním do mai­lů, cha­to­vých kon­ver­za­cí i sta­tu­sů na soci­ál­ních sítích. Kniha Marka Veverku je sbír­kou těchhle „cre­e­py­past“, a nut­no říct, že zda­ři­lou.

Představte si, že když vyhle­dá­te své jmé­no na Wikipedii, najde­te tam zazna­me­na­nou i vaši budouc­nost, kte­rá nemu­sí být vždy jen hezká. Že dostá­vá­te zprá­vy od něko­ho, kdo už je po smr­ti. Že potká­te bez­do­mov­ce, kte­rý pozná, co člo­věk sně­dl jako posled­ní. Že ve zdech vaše­ho domu žije člo­věk, co vám chce ublí­žit. Že najde­te kni­hu, kte­rá s vámi bude chtít komu­ni­ko­vat a rozhodn0dně nebe­re „ne“ jako odpo­věď. To jsou námě­ty něko­li­ka pří­bě­hů, kte­ré v téhle sbír­ce najde­te.

Kniha je roz­dě­le­ná na dvě čás­ti. První obsa­hu­je tři­náct pří­bě­hů ze zahra­ni­čí, kte­ré autor záměr­ně vybral z poví­dek, jejíchž auto­ři zůstá­va­jí do dneš­ní­ho dne ano­nym­ní, nebo se pří­mo pro­kla­mo­va­li jako mrt­ví - a to dělá pří­běhy ješ­tě děsi­věj­ší­mi než jsou. V dru­hé čás­ti najde­te - mimo­cho­dem, taky tři­náct - poví­dek, kte­ré ale tak úpl­ně „cre­e­py­pasta­mi“ nejsou. Je to spíš obraz sou­čas­né­ho čes­ké­ho pohle­du na ten­to žánr.

Obě čás­ti však mají něco spo­leč­né: při čte­ní vám tuh­ne krev v žilách a neu­stá­le musí­te pře­mýš­let nad tím, zda jde oprav­du jen o fik­ci, nebo se něco z toho, o čem čte­te, doo­prav­dy sta­lo. Jednotlivé povíd­ky jsou pou­ta­vě napsá­ny, čtou se jed­ním dechem a kaž­dá z nich je ori­gi­nál­ní - námě­tem i zpra­co­vá­ním. Jsou plné napě­tí, nad­při­ro­ze­na a čas­to kon­čí úpl­ně jinak, než by jste před­po­klá­da­li.

Jestli rádi čte­te horo­ro­vé pří­běhy, tahle kníž­ka se vám bude líbit. A když ne? Nevadí, zkus­te jí dát šan­ci. Třeba vás taky zaujme.

Hodnocení: 85%

13 děsi­vých těs­to­vin

Autor: Marek Veverka

Ilustrace: Veronika Kuncová

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 198

Za recenz­ní výtisk děku­ji auto­ro­vi.

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Recenze knihy: Botanicum3. června 2018 Recenze knihy: Botanicum Království rostlin bez nutnosti opustit teplo domova – tak by se dalo definovat Botanicum autorek Katie Scottové a Kathy Willisové. Na přebalu se dočtete, že se jedná o muzeum, které má […] Posted in Recenze knih
  • Čtenářský deník pro 3. – 5.ročník ZŠ- piš, vyprávěj , diskutuj24. září 2018 Čtenářský deník pro 3. – 5.ročník ZŠ- piš, vyprávěj , diskutuj Čtení nemusí být vážně jen nuda! Čtenářství je naprosto důležitá věc a měla by být samozřejmá součást nejen výuky, ale i dne každého školáka. Rozvoj slovní zásoby, slovního projevu […] Posted in Recenze knih
  • Jak se zbavit emočního batohu?30. května 2019 Jak se zbavit emočního batohu? Občas se nám stane, že nás rozhodí bezvýznamné maličkosti. Tak to alespoň vypadá na první pohled. Ale co když to pro nás nejdou jen maličkosti? Co když to je něco, co pro nás znamená […] Posted in Recenze knih

13 děsivých těstovin
Hodnocení: 5 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...