Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Horná Dolná

Horná Dolná

RuYg
RuYg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Původní tele­viz­ní tvor­ba pat­ří mezi vel­ké zbra­ně všech tele­vi­zí. Některé se tomu sice cíle­ně vyhý­ba­jí, to však není pří­pad Markízy na Slovensku. Tam trhá rekor­dy ve sle­do­va­nos­ti seri­ál s názvem Horná Dolná. Průměrné počty divá­ků se pohy­bu­jí oko­lo 900 000 divá­ků na jeden díl, což je na Slovensku neví­da­né čís­lo. Sice v prů­bě­hu vysí­la­ných sérií, kte­rých je momen­tál­ně šest, divá­ci ubý­va­ly, avšak jen nepa­tr­ně, si přes­to doká­zal seri­ál ucho­vat pří­zeň.

Jak by také ne, když jsou v něm obsa­ze­ny vel­ké slo­ven­ské hvězdy. Například v roli kul­tur­ní pra­cov­ni­ce Petra Polnišová, což je jed­na z vůbec nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­ob­lí­be­něj­ších sou­čas­ných slo­ven­ských here­ček. Šokem bylo obsa­ze­ní Marka Majeského do role míst­ní­ho fará­ře. Tento herec je pova­žo­va­ný na Slovensku za jeden ze sexy sym­bo­lů a je ido­lem mno­ha žen, i když je šťast­ně žena­tý a má děti. Horná Dolná posbí­ra­la i něko­lik oce­ně­ní v kate­go­rii OTO nebo­li Osobnosť tele­víznej obra­zov­ky.

Názory divá­ků jsou v tom­to smě­ru zce­la jed­not­né – seri­ál se jim líbí a těší se vyso­ké oblí­be­nos­ti. Mě osob­ně se sice ten­to seri­ál nelí­bí, ale lidé dáva­jí svůj názor kro­mě inter­ne­tu na odiv prá­vě sle­do­va­nos­tí, a ta, jak už bylo řeče­no, je poměr­ně výrazná. Horná Dolná už dosáh­la tako­vé­ho úspě­chu, že si kou­pi­li i do zahra­ni­čí, napří­klad do Polska.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […] Posted in TV Recenze
  • Divoký Zapadákov - recenze5. března 2017 Divoký Zapadákov - recenze Televize Markíza na Slovensku se pokouší přicházet stále s něčím novým a výjimkou nejsou ani původní slovenské seriály. Úplnou současnou novinkou, která se začala vysílat, je seriál Divoký […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné […] Posted in TV Recenze
  • Varte s nami - rychlé vaření15. března 2017 Varte s nami - rychlé vaření V každé z televizí se vaří. Je jedno jestli u nás nebo na Slovensku, ale všude se vaří. Pořadů je mnoho a jedním z nich je Varte s nami na Markíze. Vysílá se jednou týdně a trvá zhruba […] Posted in TV Recenze
  • Šťastný domov - pomoc v nouzi9. března 2017 Šťastný domov - pomoc v nouzi Slovenská televize Markíza se specializuje na vymýšlení nových pořadů a seriálů. Nejde vyloženě jen o formáty čistě zábavné, velmi často se v nových pořadech i pomáhá v uvozovkách […] Posted in TV Recenze
  • O 10 rokov mladší - změna k lepšímu nebo ne?7. března 2017 O 10 rokov mladší - změna k lepšímu nebo ne? Televize Markíza na Slovensku kromě původních seriálů přichází i s různými novými pořady, možná lépe řečeno reality show. Jedním z úplně nových formátů je show O 10 rokov mladší. Je to […] Posted in Reality show
  • Baby boom - reality show budící emoce3. března 2017 Baby boom - reality show budící emoce Unikátní reality show, od které si televize Markíza na Slovensku slibovala velkou sledovanost. Svým způsobem se tak stalo, ale tento pořad budí, dá se říci, pekelné emoce. Hned první díl, […] Posted in Reality show
  • Meky27. července 2022 Meky Meky, nebo-li charismatický zpěvák Miro Žbirka, byl legendou československé pop music, na kterou se jen tak těžko zapomíná. 78 minut dlouhý dokument se snaží divákovi přiblížit nejen jeho […] Posted in Dokumenty
  • Jestli mi uvěříš - jedno jediné nedorozumění, jedna hloupá náhoda6. srpna 2019 Jestli mi uvěříš - jedno jediné nedorozumění, jedna hloupá náhoda Katarína Gillerová je nazývána slovenskou Danielle Steelovou. Její romány mají vždy zajímavou zápletku. U novinky "Jestli mě uvěříš" tomu není jinak.  Život je plný náhod a nedorozumění. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76648 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58157 KB. | 11.08.2022 - 12:06:23