Filmové recenze

#57 - Suspiria (1977)

Daria Argenta už jsme tu jed­nou měli, tak teď se s ním v našem seri­á­lu setká­vá­me podru­hé. Osobně jsem...

Recenze knih

120123 350 0 fit

Velká smůla trpaslíka Smůly - pohádka o Červené Karkulce, ale trochu jinak

Chcete se dozvě­dět, jak pomá­há Karkulka? Máte rádi pohád­ky Ivy Geckové? Hledáte pří­jem­né čte­ní pro celou rodi­nu?...

TV Recenze

West04

Westworld - The Mother of Exiles (S03E04) - Dočkáme se souboje Dolores vs. Maeve?

Tak už jsme v půl­ce sezó­ny. Konečně díl, kte­rý sto­jí za sle­do­vá­ní a popr­vé jsem si řekl: „OMG –...

Titulky

5e88e266aca50 american housewife s04e15 jpg

Titulky k American Housewife S04E15 - In My Room

Katie touží na chvilku se odpoutat od reality a pomyslně se vrátit do roku 1999, kdy ještě...

Pro ženy

Pro domov

Svůj majetek i zahradu si musíme chránit

Věděli jste, že mít samot­nou zahra­du, poze­mek i domov, není všech­no? Musíte si zajis­tit i sou­kro­mí, ochra­nu majet­ku a to správ­nou ces­tou. Potřebujete...

Družstevní byty

Zlý sen. Vaše boni­ta není dosta­teč­ně vyso­ká na to, aby vás ban­ka při­ja­la jako kli­en­ta pro hypo­téč­ní úvěr. Z jaké­ho důvo­du...

Každá barva se hodí

img a288356 w1994 t1498748910
Také máte kuchyň natře­nou na bílo? A co kuchyň­ská lin­ka. Světlá, že? Odhaduji, že je bílá, šedá nebo kré­mo­vá. Je to...

Na co dát pozor při výběru králíkárny

img a339286 w1733 t1552478725
Kam ji umís­tit – ide­ál­ní postup je ten, kdy nej­pr­ve zvá­ží­te, kde bude stát, a to ješ­tě před jejím poří­ze­ním. Můžete...

Zajímavosti

ivot je hra mail

Život je hra - Zajímavosti

Český kome­di­ál­ní seri­ál Život je hra má zatím 10 epi­zod. Právě se při­pra­vu­je dru­há série. Seriál Život je hra vzni­kl...