Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz

Filmy

Santa

Santa je úchyl

Už název pro­zra­zu­je, že tady něco nehra­je. Film Santa je úchyl roz­hod­ně není vánoč­ní kome­dií pro celou...

Recenze knih

IMG 20211207 111328

Angelika Selina Braun: Taguari, život si sám nachází cestu

Kniha, kte­rou máte číst srd­cem, dopo­ru­ču­je autor­ka a dělí se o svou fas­ci­nu­jí­cí ces­tu do duše pří­ro­dy, lid­ské­ho bytí. O ces­tu,...

Recenze her

mcr

Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?

Nedávno, v rám­ci batt­le­pas­su od Xboxu jsem měl tu mož­nost vyzkou­šet Minecraft tro­chu jinak. A víte co? Moc mile...

Seriály

RM

Rick a Morty budou mít Halloweenskou epizodu.

Rick a Morty jsou při­pra­ve­ni pokra­čo­vat v nej­stra­ši­del­něj­ší sezó­ně toho­to roku. Přestože pátá série skon­či­la tepr­ve nedáv­no, seri­ál se...

Filmové a televizní aktuality

Tiskové zprávy (Newslettery)

Hlavní hrdinové filmu Shoky a Morthy: Poslední velká akce si splnili svůj sen, od 5. prosince jsou na NETFLIXU! Zároveň vychází DVD i soundtrack k filmu

Netflix uvede Shoky Morthy Posledni velka akce
Po úspě­chu v kinech si you­tu­be­ři Shoky a Morthy spl­ni­li svůj sen. Stejně jako ve fil­mu reži­sé­ra Andyho Fehu dosáh­li své­ho cíle...

Spejbl a Hurvínek se už těší na Vánoce a chystají vánoční dárky i pro vás Oslavte spolu s nimi příchod Mikuláše a přijměte pozvánku na Štědrý večer u Spejblů

D SH divadelni podcasty
Zapomeňte na před­vá­noč­ní shon a přijď­te se poba­vit a zasmát spo­lu se svý­mi dět­mi. Od 1. pro­sin­ce uve­de Divadlo Spejbla a Hurvínka své spe­ci­ál­ní...

V Praze probíhá natáčení mezinárodního koprodukčního sci-fi filmu Bod Obnovy

MATEJ HADEK foto Maxim Stano m
S etic­kou otáz­kou nesmr­tel­nos­ti, ale i s řadou dal­ších ože­ha­vých témat, si ori­gi­nál­ní for­mou pohrá­vá nový detek­tiv­ní sci-fi film reži­sé­ra Roberta Hloze...

Vévodkyně Sisi, Donald Trump i dramatická Rodina. Česká televize přivezla z veletrhu v Cannes na čtyři desítky novinek

Fauda
Česká tele­vi­ze nabíd­ne v příš­tím roce kro­mě vlast­ní tvor­by i pes­trou šká­lu zahra­nič­ních novi­nek. Na tele­viz­ním veletr­hu ve fran­couz­ském Cannes se jí...

Titulky

61adda1444c11 s01e09 png

Titulky k La Brea S01E09 - Father and Son

Gavin a Izzy se snaží všemožně přesvědčit Ellu, aby je vyslechla a uvěřila jejich příběhu. Zdá se, že kromě Aldridgeové...

Nejnovější příspěvky

Santa

Santa je úchyl

Už název pro­zra­zu­je, že tady něco nehra­je. Film Santa je úchyl roz­hod­ně není vánoč­ní kome­dií pro celou rodi­nu,...
IMG 20211207 111328

Angelika Selina Braun: Taguari, život si sám nachází cestu

Kniha, kte­rou máte číst srd­cem, dopo­ru­ču­je autor­ka a dělí se o svou fas­ci­nu­jí­cí ces­tu do duše pří­ro­dy, lid­ské­ho bytí. O ces­tu, při niž...
nahled

Pamatujete si na první mobilní telefony? Neměli jste ho náhodou také?

Průměrně má kaž­dý z nás 100x za den mobil­ní tele­fon v ruce. S tele­fo­nem pla­tí­me, hle­dá­me na něm infor­ma­ce, čte­me e-maily,...
ImageDrag

Imagine Dragons: Mercury - Act 1 - Recenze

Pop rocko­vá kape­la Imagine Dragons se letos v břez­nu ozva­la s dvo­jí­cí zce­la nových skla­deb - s klid­něj­ší, opti­mis­tic­ky ladě­nou pís­ní...
dil332

Sportka

Speciály

P2

Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže

Piráti z Karibiku: Truhla mrt­vé­ho muže je ame­ric­ký fan­ta­sy film z roku 2006. Jedná se o dru­hý díl fil­mo­vé série Piráti z Karibiku a pokra­čo­vá­ní fil­mu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly (2003). Režíroval ho Gore Verbinski, scé­nář napsa­li Ted Elliott a Terry Rossio a pro­du­ko­val ho...
Stránka načtena za 1,23966 s | počet dotazů: 126 | paměť: 32694 KB. | 07.12.2021 - 16:07:43