Filmové recenze

Zeme1

Země zítřka - Spojí tvůrce Simpsonových s tvůrcem Ztracených nedopadne to dobře!

Špatná budouc­nost niko­ho nedě­sí! A to je špat­né, veli­ce špat­né. S tím se musí něco udě­lat.  Jestli to neza­jí­má...

Recenze knih (audio… komiksy…)

muj terezinsky denik

Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské

Když měla Helga Pollak 12 let, depor­to­va­li ji i s otcem Otto Pollakem do ghet­ta v Terezíně. Od 27. led­na 1943,...

TV Recenze

Cern05

Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR

Už to skon­či­lo. Nejlepší seri­ál letoš­ní sezo­ny měl v tele­vi­zi posled­ní díl. A už nebu­de žád­né pokra­čo­vá­ní, žád­ná havá­rie,...

Titulky

5d1379dc8b2d1 jmeno ruze s01e04 jpg

Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E04 - Episode #1.4

V klášteře pokračuje vyšetřování a podíváme se víc i do knihovny. Na setkání se rychle blíží všichni...

Pro ženy

Vaření

Domácí borůvkový koláč

borůvkovýkoláč
Pokud milu­je­te borův­ky a slad­ké, je tenhle koláč pro vás jako děla­ný. Je slad­ký, ale i leh­ký a křeh­ký záro­veň, a když ho doma...

Meduňkový sirup na spaní

medunkovýá
Pokud trpí­te nespa­vos­tí, boles­ti­vou men­stru­a­cí ane­bo jen zaží­va­cí­mi potí­že­mi a koli­ka­mi, urči­tě si uvař­te do záso­by ten­to skvě­lý sirup. Suroviny: 5...

Levandulové sušenky

levandulovésusenky
Křehké sušen­ky s náde­chem levan­du­le, kte­ré si zami­lu­jí nejen děti, ale i dospě­lí. A nemu­sí­te mít strach, že něja­ké zby­dou, vždyc­ky se po nich zaprá­ší....

Pampeliškový med se skořicí

pAMPELIŠKA e1556656224910
Právě teď je to pra­vé a ide­ál­ní obdo­bí, kdy si do záso­by nava­řit pam­pe­liš­ko­vý med. Všude v trá­vě se na nás žlu­tě...

Zajímavosti

Dst0VCFU75s

Rozvedená matka žila se svými třemi dětmi v garáži, do té doby než se stalo tohle !

Šokující udá­lost otřás­la svě­tem, tato rom­ská mat­ka žila se svý­ma tře­mi dět­mi v gará­ži. Svědci hovo­ří o tom, že byla závis­lá na...

Videa

Filmové a televizní aktuality

AFF Košice

Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019

Východoslovenské Košice žily letos pře­de­vším Mistrovstvím svě­ta v led­ním hoke­ji. Základnu si na zdej­ším zim­ním sta­di­o­nu zří­dil mimo jiné slo­ven­ský repre­zen­tač­ní výběr, aby potě­šil domá­cí fanouš­ky také mimo hlav­ní měs­to. Bohužel pří­liš se mu nako­nec v tur­na­ji neda­ři­lo a nepo­stou­pil ze své...