Kritiky.cz

Filmové recenze

Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (Color Out of Space, Weathering with You…)

Weathering with You (Makoto Šinkai, Japonsko) – Animované romantické drama o šestnáctiletém klukovi, který se v Tokiu po...

Recenze knih

Arnošt Gellner - Národy a nacionalismus

Jen málo čes­kých spo­le­čen­ských věd­ců dosáh­ne celo­svě­to­vé­ho význa­mu a popu­la­ri­ty. Gellner mezi tu malou sku­pin­ku urči­tě pat­ří (a ponech­me,...

TV Recenze

Premiér

Premiér Jaromíra Soukupa aneb beznaděj nemá hranic

Zbrusu nový Jaromírův shit­com na mě ze vše­ho nej­víc půso­bí jako dal­ší tele­viz­ní for­mát, pro­střed­nic­tvím kte­ré­ho se...

Titulky

5dac6dd4d29ad oitnb 710 unit 02063 r jpg

Titulky k Orange Is the New Black S07E10 - The Thirteenth

Penny bere své učení opravdu vážně, ale není to snadné, protože je – zdá se – jediná....

Pro ženy

Recenze her

Lego Star Wars

d24f5a456f 13422665 o2
Nestává se v dneš­ní době moc čas­to, že by se někdy na trhu obje­vi­la počí­ta­čo­vá hra z tzv. „sta­ré ško­ly“. Teď nemám na...

Life is Strange

434278c34d 102161562 o2
Doba, kdy se říka­lo, že počí­ta­čo­vé hry jsou nezra­lou zába­vou dětí a ado­lescen­tů je už dáv­no pryč. Generace zva­né X a Y...

Pilgrims - Další nová vynikající česká hra.

pilgrims 8211 dal nov vynikaj c esk hra fBKphqsTWBI
Za dáv­ných časů, kde­si v krá­lov­ství, žil jeden tulák, kte­rý pro­hrál kar­ty. Král je s čer­tem, lupi­čem a dal­ší­mi oso­ba­mi. Aby se mohl...

Deus Ex: Human Revolution

68799781f5 91680433 o2
V roce 2000 spat­ři­la svět­lo svě­ta hra s pra­po­div­ným názvem „Deus Ex“, hra, na kte­rou po čase mno­zí „pamět­ní­ci“ vzpo­mí­na­jí se slzou...

Zajímavosti

stribro

Jak poznat stříbro

Možná jste si kou­pi­li něco ze stří­b­ra z pochyb­né­ho obcho­du, nebo jste našli něja­ký stří­br­ný šperk. Ať už je váš důvod...