Kritiky.cz

Filmové recenze

nekojiru so 01

Nekojiru-so (Cat Soup) (2001)

Originální půl­ho­di­no­vý fil­mek japon­ské­ho reži­sé­ra Tetsuo Sato, kte­rý by se dal pře­lo­žit jako *Kočičí polév­ka*, je vsku­tu...

Recenze knih

Václav Kaplický - Gornostaj

Gornostaj Kaplický roze­psal v hrubých obry­sech patr­ně ješ­tě během své­ho poby­tu v Rusku a dokon­čil jej počát­kem dva­cá­tých let ve...

Speciály

KarelMay

Karel May – fakta nebo fikce? - 3. Názvy kmenů

Všechny, kte­ré Karel May zmi­ňu­je, oprav­du exis­to­va­ly, tře­ba­že ne všech­ny byly v plné síle v době mla­dé­ho Old Shatterhanda....

Titulky

5f3816eef2ba3 suits s07e09 jpg

Titulky k Suits S07E09 - Shame

Vracím se zpátky k překladu dílů, na které se minule nedostalo. V tomto díle budeme sledovat střet...

Pro ženy

pánská móda

Pánská móda aneb co nesmí chybět v pánském šatníku

Dosud jsme se obraceli hlavně k našim čtenářkám. Ale nezapomínáme ani na pánské osazenstvo, které touží držet krok s nejnovějšími...
ležérní

Máte pocit, že vám doplňky a šperky nesluší?

Sebekritické ženy Ženy jsou zná­mé tím, že vní­ma­jí kaž­dou ženu, kte­rá oko­lo nich pro­jde mno­hem hezčí než jsou...
kšiltovka

Doplňky pro muže v roce 2016

Na pány jsme pochopitelně nezapomněli. S trendy v oblasti oblékání už jsme vás seznámili. Teď jsou na řadě doplňky. Kšiltovky...

Nejbláznivější trendy líčení

Ráda se líčí­te a nebo­jí­te se expe­ri­men­to­vat? Řasenka, make-up, tro­chu tvá­řen­ky a decent­ní růžo­vá rtěn­ka, to není nic pro vás?...

Tiffany aneb šperkařská značka

Značka Tiffany byla zalo­že­ná v newy­or­ském Brooklynu už v roce 1837. Za jejím vzni­kem sto­jí dva páno­vé - John B....

Filmové a televizní aktuality

36612 ep605 018

Turbo měsíc na kanálu Discovery Channel: Je čas roztočit motory a dupnout na plyn

Letos v čer­ven­ci se pro­gram kaná­lu Discovery Channel nese ve zna­me­ní aut. Diváci tak mohou sle­do­vat hned něko­lik tur­bo pořa­dů, kte­ré tu žánro­vě pat­ří mezi ty vůbec nej­ob­lí­be­něj­ší. Na své si však při­jdou i milov­ní­ci dob­ro­druž­ství a nebez­pe­čí, kte­ré­mu musí čelit pro­ta­go­nis­té...