Filmové recenze

2520 D003 00194R CROP scaled 1

Lov | The Hunt

Současná situace není pro kinaře zrovna dvakrát lichotivá. Díky všudypřítomným opatřením způsobeným šířením koronaviru jsou kina už...

Recenze knih

Nikos Kazantzakis - Kapitán Michalis

Být Kréťanem není jen tak, to musí­te kaž­dý den vypít pří­sluš­né množ­ství rakie, cho­dit pra­vi­del­ně na boho­služ­by,...

TV Recenze

Maeve

Westworld - The Winter Line (S03E02) - A co Maeve? Dokáže se osvobodit ze simulace... simulace... simulace...?

Konečně se nám vrá­ti­la dru­há důle­ži­tá posta­va do svě­ta Westwordu. Tím je Maeve, kte­rá má svůj život,...

Titulky

5e7a1f389dfe0 medici jpg

Titulky k Medici: Masters of Florence S03E08 - Episode #3.8

Dnes tu máme poslední díl třetí série. Z děje vyjímečně nebudu nic prozrazovat. Doufám, že jste si...

Pro ženy

Pro domov

Vsaďte na ty správné služby

img a317923 w2385 t1528707829
V dneš­ní době není roz­hod­ně něčím slo­ži­tým zalo­žit si vlast­ní strán­ky. Internet má doma k dis­po­zi­ci snad kaž­dý, o tom nepo­chy­buj­te. Díky němu...

Bez rodinného rozpočtu to nepůjde

img a311731 w1682 t1522783771
Dluhové pas­ti. Některé domác­nos­ti již oku­si­ly, jaké je se do nich dostat. Cesta do nich je snad­ná, ces­ta ven však...

Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou

img a289949 w1994 t1501518227
Papírová alba se mohou již v dneš­ní tech­nic­ké době zdát jako pře­žit­kem. Vždyť, co s tako­vým papír­kem s foto­gra­fií, kte­rý časem zežlout­ne, když...

Variantu financování bydlení není snadné vybrat!

img a314851 w1682 t1525874470
Na co bys­te tedy měli mys­let, když řeší­te, jak si svo­ji nemo­vi­tost poří­dí­te, respek­ti­ve, jak bude­te její kou­pi finan­co­vat? Hypotéka...

Zajímavosti

dovolena Kodan

Kam na eurovíkendy

Jste ško­lou povin­ní či nemá­te k dis­po­zi­ci mno­ho vol­ných dní, přes­to však tou­ží­te obje­vo­vat nová mís­ta? Nebo jste zkrát­ka a jed­no­du­še milov­ní­ci vel­ko­měst...