Filmové recenze

KLide

#19 - Kočičí lidé (1942)

Klasický horor, kte­rý je vel­mi slib­ným pře­cho­dem mezi vlnou uni­ver­sa­lov­ských horo­rů 30. a 40. let a moder­ním horo­rem, jehož ději­ny se...

Recenze knih (audio… komiksy…)

světlo.ženy

Světlo ženy

Světlo ženy je obdi­vu­hod­ná kni­ha, kte­rá mě vel­mi doja­la pro své nad­ča­so­vé myš­len­ky, ale i pro­to, že je...

Speciály

VinetouSeVraci

Vinnetou se vrací (1998) - Winnetous Rückkehr

Myšlenka nechat Vinnetoua zno­vu ožít pochá­zí od redak­to­ra ZDF Clause Belinga a ber­lín­ské pro­du­cent­ky Reginy Ziegler. Premiérové vysí­lá­ní...

Titulky

5d2b8db9afbf9 the inbetween s01e04 jpg

Titulky k The InBetween S01E04 - Kiss Them for Me

Tom a Damien sledují tajemného vraha, který se zaměřil na několik dětí na jedné střední škole a...

Pro ženy

Vaření

Překvapte vaše hosty na večírku skvělým jídlem, na které se nezapomíná.

Cartering
Existuje vel­ké množ­ství cate­rin­go­vých spo­leč­nos­tí, kte­ré nabí­zí růz­né dru­hy i úro­veň slu­žeb. Můžete si nechat uva­řit čer­stvé jíd­lo pří­mo na mís­tě,...

Medovník

mmmedovník
Také tak milu­je­te slad­ké v podo­bě malé­ho zázra­ku jmé­nem medov­ník? Toho úžas­né­ho dor­tí­ku, roz­dě­le­né­ho na pět medo­vých plá­tů spo­je­ných kré­mem, posy­pa­ným dro­ben­kou...

Rebarborový koláč s jahodami

rebarborovykolacsjahodami
Jahodová sezó­na sice ješ­tě neza­ča­la a ješ­tě si na ní něja­ký ten čas počká­me, ale o rebar­bo­ře to už říci nemů­že. Právě...

Mátová zmrzlina

mátová.zmrzlina
Otepluje se, tak proč si nezku­sit vyro­bit tře­ba osvě­žu­jí­cí domá­cí „máto­vou“ zmrz­li­nu... 375 ml plno­tuč­né­ho mlé­ka 375 ml sme­ta­ny ke...

Zajímavosti

LAM6d4eca 15tichysex02

Pražané si stěžují hlavně na vzdychání žen. Řeší to i letáky

„Prosíme ženu, kte­rá vřís­ká na celej vni­t­rob­lok při sou­lo­ži, aby se zti­ši­la! Budíte děti a ­ruší­te sou­se­dy. Zavřete si okna!“ Tento nápis...