Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz

Filmy

Photo © Paramount Pictures

Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu

Terapeutka má děsi­vé vize poté, co se sta­la svěd­kem sebe­vraž­dy jed­no­ho ze svých paci­en­tů ve fil­mu Úsměv,...

Recenze knih

308629831 10220468444413250 6599355168909023920 n

Válka se stromy

Knihy Jana Tománka milu­ji a nemůžu si je vyna­chvá­lit nejen pro auto­rův oso­bi­tý humor, ale i pro jejich skry­té...

Recenze her

05 1

Youropa - zažijte něco, něco jiného, zvláštního....jiný svět

Youropa je oprav­du zvlášt­ní hra, kte­rá zaujme hned od prv­ní­ho spuš­tě­ní. Již úvod­ní ani­ma­ce ský­tá něco neče­ka­né­ho....

Seriály

Photo © Home Box Office (HBO)

Rod Draka - Princezna a královna (E06)

V nej­lep­ším se má pře­stat. Jinak si neu­mím vysvět­lit, proč by tvůr­ci po pěti epi­zo­dách, kte­rým se po prvot­ním...

Filmové a televizní aktuality

Tiskové zprávy (Newslettery)

Říjnové novinky na Disney+ - CO JE NOVÉHO V ŘÍJNU

image002
CO JE NOVÉHO V ŘÍJNU Disney+ je stre­a­mo­va­cí služ­ba, kte­rá nabí­zí fil­my a seri­á­ly z pro­duk­ce Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a Star,...

Dámská jízda v Benátkách

DSF9219
Taťjana Medvecká, Beáta Kaňoková a Vica Kerekes před­sta­vi­ly na fes­ti­va­lu v Benátkách svůj film Běžná selhá­ní   Film Běžná selhá­ní s Taťjanou Medveckou...

Natáčí se film Její tělo

BQ2A0260
  Od polo­vi­ny srp­na natá­čí režisérka Natálie Císa­řov­ská dra­ma Její tělo inspi­ro­vané sku­teč­ným živo­tem sko­kan­ky do vody Andrey Absolonové, kte­rá...

Podzim s ČT art ve znamení první republiky, české detektivky i významných osobností

Doupe hitu Michala Prokopa foto Lukas Oujesky
Týdnem dár­ků zahá­jí ČT art od čtvrt­ka 1. září osla­vy devá­tých naro­ze­nin. Hned prv­ní den nabíd­ne divá­kům od 20 hodin pří­mý...

Titulky

Titulky k La Brea S02E01 - The Next Day

Eva se zoufale snaží získat svou rodinu zpět. Bohužel Siles je rozhodnutý nic neprozradit. Gavin, Izzy a Ella zjišťují, že...

Nejnovější příspěvky

IMG 20220803 101209

Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid: Orákulum šamanského snění

Myšlenkami a tuž­ba­mi tvo­ří­me svět. A na svět při­chá­zí­me s kon­krét­ní­mi plá­ny, s dary duše, s doved­nost­mi, s chu­tí něco dělat a něco se nau­čit....
Photo © Paramount Pictures

Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu

Terapeutka má děsi­vé vize poté, co se sta­la svěd­kem sebe­vraž­dy jed­no­ho ze svých paci­en­tů ve fil­mu Úsměv, ponurém,...
Photo © 20th Century Fox Television / Matt Groening

Tento týden měl premiéru první díl 34. sezóny seriálu Simpsonovi

Seriál Simpsonovi pokra­ču­je už 34. sezó­nou. V pon­dě­lí 25.9.2022 měl pre­mi­é­ru prv­ní díl nazva­ný Habeas Tortoise. Obsah epizody Starosta Quimby...
Photo © Lionsgate

Ian McShane slaví 80 let

Ian David McShane (naro­zen 29. září 1942) je ang­lic­ký herec, pro­du­cent a reži­sér. Je zná­mý svý­mi tele­viz­ní­mi role­mi, zejmé­na titul­ní...

Speciály

Photo © Paramount Pictures

Krokodýl Dundee 2

Krokodýl Dundee II je akč­ní kome­die z roku 1988 a dru­hý díl fil­mo­vé série Krokodýl Dundee. Navazuje na film Krokodýl Dundee (1986) a byl násle­do­ván fil­mem Krokodýl Dundee v Los Angeles (2001). Herci Paul Hogan a Linda Kozlowski si zde zopa­ko­va­li své role Micka...
Stránka načtena za 1,67706 s | počet dotazů: 132 | paměť: 37291 KB. | 30.09.2022 - 15:07:43