Kritiky.cz

Filmové recenze

Term

Terminátor 2: Den zúčtování

Do kin před časem dora­zi­la nej­no­věj­ší rein­kar­na­ce Skynetu a jeho robo­tic­kých zabi­já­ků (Terminator Genisys). Že to ale není...

Recenze knih

Stieg Larsson - Muži, kteří nenávidí ženy

Jsou muži, kte­ří ženám odda­ně slou­ží, nosí jim kvě­ti­ny (klid­ně i na hrob), obda­ro­vá­va­jí je svým humo­rem (klid­ně...

Speciály

KarelMay

Karel May – fakta nebo fikce? - 2. Osobnosti

Ve II. díle Vinnetoua Old Shatterhand uvá­dí, že prá­vě v té době „admi­rál Farragut ote­vřel Mississippi pro sever­ní stá­ty“....

Titulky

5f0bf95e55c1f s05e10 jpg

Titulky k Blindspot S05E10 - Love You to Bits and Bytes

Éra šíleného Madelineina vládnutí je u konce, a do čela kanceláře FBI bude jmenována nová ředitelka, jaký...

Videa

eva pilarov KmcL asDMrs

Eva Pilarová

Včera měla zpě­vač­ka a hereč­ka veřej­ný pohřeb. Připomeňme si její slá­vu a um pěti vybra­ný­mi hity z její­ho reper­toá­ru.

Filmové a televizní aktuality

DMF 2

Začalo natáčení komedie Deníček moderního fotra

V minu­lých dnech zača­lo natá­če­ní nové čes­ké kome­die pod­le stej­no­jmen­né­ho kniž­ní­ho best­selle­ru Dominka Landsmana DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA. V hlav­ních rolích ori­gi­nál­ní­ho pří­bě­hu otce na mateř­ské dovo­le­né se před­sta­ví JIŘÍ MÁDL a TEREZA RAMBA. Do kin při­jde Deníček moder­ní­ho fot­ra kon­cem led­na 2021.