Filmové recenze

8Y5NQYL0a5E

Neviditelné (Les Invisibles) 2018

Neviditelné jsou jedním z těch nenápadných filmů, které se vám dokážou zarýt hluboko pod kůži. Film se...

Recenze knih (audio… komiksy…)

bylinkova prvni pomoc

Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy

Dnešní svět na nás naklá­dá vyso­ké náro­ky. Musíme být výkon­ní, neú­nav­ní, rych­lí a zvlád­nout tolik věcí, jak v prá­ci,...

TV Recenze

Cern05

Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR

Už to skon­či­lo. Nejlepší seri­ál letoš­ní sezo­ny měl v tele­vi­zi posled­ní díl. A už nebu­de žád­né pokra­čo­vá­ní, žád­ná havá­rie,...

Titulky

5d00fc015b0d4 mary s03e04 jpg

Titulky k Mary Kills People S03E04 - Switzerland Has Trees

V hospicu řeší, co budou dál dělat, aby je neodhalila policie. Ben se jim snaží pomoct. Lucy...

Pro ženy

Vaření

Meduňkový sirup na spaní

medunkovýá
Pokud trpí­te nespa­vos­tí, boles­ti­vou men­stru­a­cí ane­bo jen zaží­va­cí­mi potí­že­mi a koli­ka­mi, urči­tě si uvař­te do záso­by ten­to skvě­lý sirup. Suroviny: 5...

Levandulové sušenky

levandulovésusenky
Křehké sušen­ky s náde­chem levan­du­le, kte­ré si zami­lu­jí nejen děti, ale i dospě­lí. A nemu­sí­te mít strach, že něja­ké zby­dou, vždyc­ky se po nich zaprá­ší....

Pampeliškový med se skořicí

pAMPELIŠKA e1556656224910
Právě teď je to pra­vé a ide­ál­ní obdo­bí, kdy si do záso­by nava­řit pam­pe­liš­ko­vý med. Všude v trá­vě se na nás žlu­tě...

Kosmatice - smažené květy černého bezu

kosmatice
Kdo neo­chut­nal, neví, o jakou pochout­ku našich babi­ček a pra­ba­bi­ček, ve sku­teč­nos­ti při­chá­zí. Suroviny: 8 až 12 čer­s­tvých kvě­tů čer­né­ho bezu (celé...

Zajímavosti

627350 top foto1 1f6uw

Frustrados Afganistán sugirió Trump despidió al comandante

Presidente Donald Trump tie­ne dudas acer­ca de los acon­te­ci­mi­en­tos en Afganistán, que el ejé­r­ci­to de Estados Unidos que inten­tan ase­gu­rar...