Filmové recenze

#57 - Suspiria (1977)

Daria Argenta už jsme tu jed­nou měli, tak teď se s ním v našem seri­á­lu setká­vá­me podru­hé. Osobně jsem...

Recenze knih

Ondřej Neff - Tma

Ondřeje Neffa bude s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí jis­tě znát. Jedná se o oso­bu vprav­dě rene­sanč­ní (co se lite­ra­tu­ry týče). Já...

TV Recenze

West04

Westworld - The Mother of Exiles (S03E04) - Dočkáme se souboje Dolores vs. Maeve?

Tak už jsme v půl­ce sezó­ny. Konečně díl, kte­rý sto­jí za sle­do­vá­ní a popr­vé jsem si řekl: „OMG –...

Titulky

5e88e266aca50 american housewife s04e15 jpg

Titulky k American Housewife S04E15 - In My Room

Katie touží na chvilku se odpoutat od reality a pomyslně se vrátit do roku 1999, kdy ještě...

Pro ženy

Pro domov

Na co dát pozor při výběru králíkárny

img a339286 w1733 t1552478725
Kam ji umís­tit – ide­ál­ní postup je ten, kdy nej­pr­ve zvá­ží­te, kde bude stát, a to ješ­tě před jejím poří­ze­ním. Můžete...

Ptačí krmítka na zahradě

img a299410 w1682 t1509401164
Již něko­lik let se hovo­ří o tom, že počty mno­ha drob­ných pta­čích dru­hů v pří­ro­dě rapid­ně kle­sa­jí, pro­to je tře­ba ptáč­kům pomá­hat...

Áron na zahradě

img a304282 w1682 t1515358692
Áron je rost­li­nou, kte­rá je schop­na na sebe něko­li­krát roč­ně strh­nout na sebe zvý­še­nou pozor­nost. Poprvé to je, když áron...

Vyberte si půjčku podle svých představ

img a311565 w1693 t1522316565
Chcete si půj­čit pení­ze, ale stá­le neví­te, na koho bys­te se měli se svo­jí žádos­tí obrá­tit? Máte oba­vy z toho, že...

Zajímavosti

ivot je hra mail

Život je hra - Zajímavosti

Český kome­di­ál­ní seri­ál Život je hra má zatím 10 epi­zod. Právě se při­pra­vu­je dru­há série. Seriál Život je hra vzni­kl...