Kritiky.cz

Filmové recenze

Snehurka

Sněhurka a sedm trpaslíků - nejslavnější animovaný film

Kdo je na světě nejkrásnější? Zlá královna se dozvídá, že její půvab daleko převyšuje nevlastní dcera, Sněhurka....

Recenze knih

Stieg Larsson - Muži, kteří nenávidí ženy

Jsou muži, kte­ří ženám odda­ně slou­ží, nosí jim kvě­ti­ny (klid­ně i na hrob), obda­ro­vá­va­jí je svým humo­rem (klid­ně...

Speciály

KarelMay

Karel May – fakta nebo fikce? - 3. Názvy kmenů

Všechny, kte­ré Karel May zmi­ňu­je, oprav­du exis­to­va­ly, tře­ba­že ne všech­ny byly v plné síle v době mla­dé­ho Old Shatterhanda....

Titulky

5f0bf95e55c1f s05e10 jpg

Titulky k Blindspot S05E10 - Love You to Bits and Bytes

Éra šíleného Madelineina vládnutí je u konce, a do čela kanceláře FBI bude jmenována nová ředitelka, jaký...

Videa

eva pilarov KmcL asDMrs

Eva Pilarová

Včera měla zpě­vač­ka a hereč­ka veřej­ný pohřeb. Připomeňme si její slá­vu a um pěti vybra­ný­mi hity z její­ho reper­toá­ru.

Filmové a televizní aktuality

36612 ep605 018

Turbo měsíc na kanálu Discovery Channel: Je čas roztočit motory a dupnout na plyn

Letos v čer­ven­ci se pro­gram kaná­lu Discovery Channel nese ve zna­me­ní aut. Diváci tak mohou sle­do­vat hned něko­lik tur­bo pořa­dů, kte­ré tu žánro­vě pat­ří mezi ty vůbec nej­ob­lí­be­něj­ší. Na své si však při­jdou i milov­ní­ci dob­ro­druž­ství a nebez­pe­čí, kte­ré­mu musí čelit pro­ta­go­nis­té...