Filmové recenze

JW3 D46 14974 C

John Wick 3 | John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Oblíbený zabiják s tváří Keanu Reevese se vrací do českých a slovenských kin. V aktuální nabídce je...

Recenze knih (audio… komiksy…)

intuice

Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou

Samotná kni­ha Intuitivní život vás krů­ček po krůč­ku nave­de na ces­tu, jak se správ­ně nala­dit na svo­je vlast­ní...

TV Recenze

Hra04

The Iron Throne (S08E06) - Už nikdy nebude nic ze světa Sedmi království!

Opravdu posled­ní díl kul­tov­ní­ho seri­á­lu je pro scé­náris­ty oprav­du to nej­těž­ší, co můžou napsat. Musí se správ­ně...

Titulky

5ce18f63ad10d mary s03e01 jpg

Titulky k Mary Kills People S03E01 - The Key to Faith

Mary a Des spolu provozují hospic. Mary však dále pokračuje za zády Dese s pomocí lidem mimo...

Pro ženy

Vaření

Šumivka aneb šumivá limonáda z bezu

bezová
A co všech­no bude­me potře­bo­vat pro tuhle limo­ná­du, kte­rou milu­jí pře­váž­ně děti? 7 kvě­tů (kvě­ten­ství) čer­né­ho bezu 500 g jem­né­ho...

Rebarborová marmeláda s levandulí

rebarbora
A co všech­no bude­me na tuto skvě­lou mar­me­lá­du potře­bo­vat? 1 kg očiš­tě­né a olou­pa­né rebar­bo­ry 1/2 kg cuk­ru krys­tal nebo želí­ro­va­cí­ho cuk­ru 350...

Vánoční bábovka od babi Maru! Mňamka ke kávě, která neomrzí

forma
Babi Maru býva­la moje uči­tel­ka vaře­ní a peče­ní, byl na ni spo­leh a pře­da­la mi výteč­né recep­ty, kte­ré pou­ží­vám do teď. Nejraději měla...

Vanilkové makronky: světový zákusek proti depresi!

d
Makronky je slad­ká pochout­ka z Francie, kte­rou jakmi­le jed­nou ochut­ná­te, už bez ní nebu­de­te moci žít. V dneš­ním recep­tu se podí­vá­me na...

Zajímavosti

2270582 severedpenisx1 image 620

DĚSIVÉ FOTO: Muž se pokoušel přelézt špičatý plot. Nepovedlo se a rozseknul si genitálie!

Znáte tako­vou tu řeč­nic­kou otáz­ku „co nej­hor­ší­ho by se moh­lo stát?“ No, tak teď k ní koneč­ně někdo našel odpo­věď. Měli...

Videa

Filmové a televizní aktuality

uvodni

V SÍTI: Nový dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové odkrývá šokující fakta o zneužívání dětí na českém internetu

Pouze pět hodin trva­lo, než 83 mužů ve věku 26-63 let zare­a­go­va­lo na fik­tiv­ní pro­fil 12leté dív­ky, kte­rý vytvo­ři­lo reži­sér­ské duo Klusák & Chalupová. Tato alar­mu­jí­cí sku­teč­nost ved­la tvůr­ce k nato­če­ní celo­ve­čer­ní­ho nezá­vis­lé­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu V síti. Veškeré audi­o­vi­zu­ál­ní mate­ri­á­ly jsou...