Kritiky.cz

Filmové recenze

VUscali

V úskalí - další dobré spojení Billa Murraye a Sofie Coppoly

Když mladá newyorská matka Laura (Rashida Jones) zničehonic pocítí pochyby o svém manželství a o tom zda...

Recenze knih

rok v lesni skol c e venkovni hry a dovednostni aktivity na kazde rocni obdobi

Rok v lesní školce - venkovní hry a dovednostní aktivity na každé roční období

Pracujete s dět­mi? Vedete tábo­ry nebo  pra­cu­je­te jako vycho­va­tel v dru­ži­ně? Kniha Rok v les­ní škol­ce nava­zu­je na úspěš­ný prv­ní...

Recenze her

vlcsnap 2013 05 25 15h01m48s172 300x168 1

Marvel Avengers: Battle for Earth (Kinect ready)

V této hře bude ovlá­dat nej­slav­něj­ší Avengery, kte­ré dopo­sud zná­te Thora, Iron Mana, Hulka, Kapitána Ameriku a dal­ších...

TV Recenze

DetiBohu

Hvězdná brána - 10 sérií, 4 spin-offy, další 2 filmy...

Tento seri­ál jis­tě zná­te, nejdří­ve byl nato­čen film, k němu se plá­no­val dru­hý díl, kte­rý už ale nevy­šel....

Pro domov

Pro ženy

Nejúspěšnější modelové po celém světě

Jména jako Karolina Kurková nebo Gisele Bündchen (mimochodem, tahle půvabná dáma původem z Brazílie si v loňském roce vydělala modelingem úplně nejvíc...

Kdy nastal čas na první podprsenku

podprsenka 1497935893
Vaše dce­ra odrost­la dív­čím stře­víč­kům a zača­la se se vším všu­dy roz­ví­jet v ženu?  Nejspíše také nade­šel ten pra­vý čas na nákup...

To nejhorší z devadesátek

flitry
Devadesátá léta sla­ví návrat. Často se inspi­ra­ce tou­to deká­dou obje­vu­je na sou­čas­ných pře­hlíd­ko­vých molech. Mnoho z vás jí bylo plně zasa­že­no,...

Největší prohřešky mužů

sandale
Ani pánové nezůstanou ušetřeni. Vůči některým jevům hodláme být absolutně nemilosrdní. Nedal by se obnovit institut mistra popravčího? Za co...

Titulky

5f97d4abe41ae

Titulky k Borat Subsequent Moviefilm

Borat se po 14 letech musí vrátit do Ameriky, aby obnovil slávu Kazachstánu. V hlavních rolích hraje Sacha Baron Cohen Titulky pro...

Filmové a televizní aktuality

milujeme cesky film

Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory

  Plzeň – 33. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň se usku­teč­ní netra­dič­ně v pod­zim­ním ter­mí­nu od 25. do 30. září. Každý den...
Dune 000196

Duna od Denise Villeneuve

Dnes vyšel trai­ler na dlou­ho oče­ká­va­nou Dunu. Režisér, kte­rý nato­čil během něko­li­ka let Blade Runner 2049, Příchozí i Sicario:...
JusticeLeague 002320

Zack Snyder’s Justice League

Co všech­no víme o finál­ním sestři­hu Justice League? Moc toho není, ale to hlav­ní už víme. Je to před­sta­va...
36612 ep605 018

Turbo měsíc na kanálu Discovery Channel: Je čas roztočit motory a dupnout na plyn

Letos v čer­ven­ci se pro­gram kaná­lu Discovery Channel nese ve zna­me­ní aut. Diváci tak mohou sle­do­vat hned něko­lik tur­bo...
DMF 2

Začalo natáčení komedie Deníček moderního fotra

V minu­lých dnech zača­lo natá­če­ní nové čes­ké kome­die pod­le stej­no­jmen­né­ho kniž­ní­ho best­selle­ru Dominka Landsmana DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA. V hlav­ních rolích...

Tiskové zprávy (Newslettery)

Eva Josefikova a Tomas Havlinek ztvarnili par v epizode Pridat si Alenu zdroj Mall.tv

Internetová televize Mall.tv uvádí Terapii sdílení:,Nový seriál, který je o nás všech. O esemeskách a lidech

Hlavní roli v novém seri­á­lu Terapie sdí­le­nímhra­jí ese­mes­ky. Osm zpráv, osm epi­zod a osm pří­bě­hů. Příběhů, kte­ré inspi­ro­va­li reál­ní ode­si­la­te­lé a pří­jem­ci krát­kých vzka­zů, jež jsou na prv­ní pohled zdán­li­vě úsměv­né a pros­té, ve sku­teč­nos­ti ale vypo­ví­da­jí mno­hem víc. Svou auten­tič­nos­tí reflek­tu­jí rea­li­tu...