Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Pohádky pro Emu získaly Cenu diváků na festivalu ve Phoenixu

Pohádky pro Emu zís­ka­ly Cenu divá­ků na fes­ti­va­lu ve Phoenixu
Ohodnoťte člá­nek

Romantická kome­die Pohádky pro Emu v hlav­ních rolích s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým  zís­ka­la na prá­vě skon­če­ném fil­mo­vém fes­ti­va­lu v ame­ric­kém Phoenixu Cenu divá­ků.

Režisér a autor scé­ná­ře Rudolf Havlík si pro svůj dru­hý celo­ve­čer­ní sní­mek Pohádky pro Emu zvo­lil téma hle­dá­ní lás­ky a štěs­tí i za cenu, že se musí­te vzdát své­ho pohod­lí a pod­stou­pit neče­ka­né dob­ro­druž­ství.

„Je to úžas­ná věc, když zni­če­ho­nic sly­ší­te své jmé­no a na pár minut se svět zasta­ví. Bude se mi odsud těž­ko odjíž­dět, pro­to­že tak skvě­lé reak­ce jsou znač­ně návy­ko­vé a snad­no si na to člo­věk zvyk­ne. No nic... Zpátky na zem,“ rea­go­val na oce­ně­ní Rudolf Havlík a všem spo­lu­pra­cov­ní­ků vzká­zal:  „Všichni, co jste na tom fil­mu pra­co­va­li a pomá­ha­li nám, jste kous­kem toho­to oce­ně­ní.“

Cena potě­ši­la také hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le Ondřeje Vetchého: „Mám z oce­ně­ní vel­kou radost. Je skvě­lé, že někdo nato­čí film a lidé na dru­hé stra­ně země­kou­le ho při­jmou a je jim úpl­ně jed­no, v jaké zemi se pří­běh ode­hrá­vá. Základní emo­ce jsou nám jako lid­ské­mu dru­hu spo­leč­né, a jejich sdí­le­ní je nesmír­ně důle­ži­tá zpět­ná vaz­ba.  Američané navíc doká­ží na emo­ce rea­go­vat až s dět­skou ote­vře­nos­tí, o to je toto oce­ně­ní hod­not­něj­ší,“ říká Ondřej Vetchý a pokra­ču­je: „Pohádky pro Emu nejsou totiž fil­mem o něja­ké sub­kul­tu­ře, o něčem, co by jin­de půso­bi­lo „exo­tic­ky“, ale jsou uni­ver­zál­ním pří­bě­hem o mezi­lid­ských a rodin­ných vzta­zích, o potře­bě a nut­nos­ti za svá prá­va a štěs­tí bojo­vat, a to i pro­ti byro­kra­cii a stát­ním insti­tu­cím. Příběh ote­ví­rá i téma muž­ské role ve výcho­vě dítě­te a důle­ži­tos­ti posta­ve­ní otce - v této době čas­to zpo­chyb­ňo­va­né, ome­zo­va­né čas­to jen na dár­ce sper­ma­tu – o to víc, je-li cito­vě při­pou­tán,“  říká Ondřej Vetchý.

Film Pohádky pro Emu vzni­kl v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Fénix Film.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla3. února 2016 Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla Vývojáři z norského studia Red Thread Games se toho nebáli. Nestává se totiž příliš často, že by se v průběhu vývoje a postupného vydávání hry po epizodách měnil herní engine. Vývojáři se […]
  • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Duke Nukem oslavil dvacet let30. ledna 2016 Duke Nukem oslavil dvacet let Před dvaceti lety, přesněji 29. ledna 1996 vyšla jedna z nejdůležitějších a také dosti kontroverzních 3D akčních her vůbec. Ano, řeč je o dnes již legendární akční střílečce Duke Nukem 3D, […]
  • Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha16. března 2017 Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha Tvrdí, že „kdo chce něco změnit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osudu dokázal, měl vpravdě drtivou. Příčné ochrnutí po úrazu, měsíce bolestivé rekonvalescence a pak doslova […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2