Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Pohádky pro Emu získaly Cenu diváků na festivalu ve Phoenixu


Ohodnoťte člá­nek

Romantická kome­die Pohádky pro Emu v hlav­ních rolích s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým  zís­ka­la na prá­vě skon­če­ném fil­mo­vém fes­ti­va­lu v ame­ric­kém Phoenixu Cenu divá­ků.

Režisér a autor scé­ná­ře Rudolf Havlík si pro svůj dru­hý celo­ve­čer­ní sní­mek Pohádky pro Emu zvo­lil téma hle­dá­ní lás­ky a štěs­tí i za cenu, že se musí­te vzdát své­ho pohod­lí a pod­stou­pit neče­ka­né dob­ro­druž­ství.

„Je to úžas­ná věc, když zni­če­ho­nic sly­ší­te své jmé­no a na pár minut se svět zasta­ví. Bude se mi odsud těž­ko odjíž­dět, pro­to­že tak skvě­lé reak­ce jsou znač­ně návy­ko­vé a snad­no si na to člo­věk zvyk­ne. No nic... Zpátky na zem,“ rea­go­val na oce­ně­ní Rudolf Havlík a všem spo­lu­pra­cov­ní­ků vzká­zal:  „Všichni, co jste na tom fil­mu pra­co­va­li a pomá­ha­li nám, jste kous­kem toho­to oce­ně­ní.“

Cena potě­ši­la také hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le Ondřeje Vetchého: „Mám z oce­ně­ní vel­kou radost. Je skvě­lé, že někdo nato­čí film a lidé na dru­hé stra­ně země­kou­le ho při­jmou a je jim úpl­ně jed­no, v jaké zemi se pří­běh ode­hrá­vá. Základní emo­ce jsou nám jako lid­ské­mu dru­hu spo­leč­né, a jejich sdí­le­ní je nesmír­ně důle­ži­tá zpět­ná vazba.  Američané navíc doká­ží na emo­ce rea­go­vat až s dět­skou ote­vře­nos­tí, o to je toto oce­ně­ní hod­not­něj­ší,“ říká Ondřej Vetchý a pokra­ču­je: „Pohádky pro Emu nej­sou totiž fil­mem o něja­ké sub­kul­tu­ře, o něčem, co by jin­de půso­bi­lo „exo­tic­ky“, ale jsou uni­ver­zál­ním pří­bě­hem o mezi­lid­ských a rodin­ných vzta­zích, o potře­bě a nut­nos­ti za svá prá­va a štěs­tí bojo­vat, a to i pro­ti byro­kra­cii a stát­ním insti­tu­cím. Příběh ote­ví­rá i téma muž­ské role ve výcho­vě dítě­te a důle­ži­tos­ti posta­ve­ní otce - v této době čas­to zpo­chyb­ňo­va­né, ome­zo­va­né čas­to jen na dár­ce sper­ma­tu – o to víc, je-li cito­vě při­pou­tán,“  říká Ondřej Vetchý.

Film Pohádky pro Emu vznikl v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Fénix Film.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla3. února 2016 Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla Vývojáři z norského studia Red Thread Games se toho nebáli. Nestává se totiž příliš často, že by se v průběhu vývoje a postupného vydávání hry po epizodách měnil herní engine. Vývojáři se však pro tuto změnu rozhodli a předělali hru […] Posted in Zajímavosti
 • Duke Nukem oslavil dvacet let30. ledna 2016 Duke Nukem oslavil dvacet let Před dvaceti lety, přesněji 29. ledna 1996 vyšla jedna z nejdůležitějších a také dosti kontroverzních 3D akčních her vůbec. Ano, řeč je o dnes již legendární akční střílečce Duke Nukem 3D, která v té době svým level designem, nekorektním […] Posted in Zajímavosti
 • Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha16. března 2017 Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha Tvrdí, že „kdo chce něco změnit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osudu dokázal, měl vpravdě drtivou. Příčné ochrnutí po úrazu, měsíce bolestivé rekonvalescence a pak doslova zázračné uzdravení, podle jeho slov silou vůle a […] Posted in Zajímavosti
 • Prisma – aj priemerný záber sa stane umením29. července 2016 Prisma – aj priemerný záber sa stane umením Fotografická aplikácia Prisma zaútočila na konkurenciu a poľahky sa dostala na popredné miesta – medzi TOP iOS aplikácie v kategórii fotografie. Po megaúspechu si výrobcovia dali za cieľ dostať Prismu aj na Android.  V týchto dňoch sa […] Posted in Zajímavosti
 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí vypořádat s nepřízní osudu, kterou zapříčinila prázdná […] Posted in Články
 • Mumie USA / The Mummy 201721. prosince 2016 Mumie USA / The Mummy 2017 Do Mumie roku 2017 byl obsazen Tom Cruise, na internetu teď obíhá trailer, ve kterém se nepodařilo doplnit při jeho premiéře zvukové efekty. Tak je plný hekání, křičení a samozřejmě tichých míst. Užijte si jej. Posted in Zajímavosti
 • FILM MASARYK V ČÍSLECH A ZAJÍMAVOSTECH20. února 2017 FILM MASARYK V ČÍSLECH A ZAJÍMAVOSTECH Kolik bylo natáčecí dní? Dohromady 40 dní. 35 natáčecích dnů bylo v Česku a na Slovensku, 5 dní natáčení v Holandsku Kolik bylo lokací? Celkem se točilo ve 32 lokacích. 23 lokací bylo v České republice, 2 lokace na Slovensku, 7 v […] Posted in Zajímavosti
 • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia MagicLab tým 35 lidí přes 171 trikových […] Posted in Zajímavosti
 • Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu3. srpna 2016 Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu Bude to už něco přes týden, co se na konci července 2016 konal v americkém městě San Diegu populární Comic-Con, jehož 49. ročník se na floridském pobřeží koná nepřetržitě od roku 1970. Jako pokaždé se diváci mohli dozvědět něco nového ze […] Posted in Zajímavosti
 • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u nás premiéru 1. února, toto datum si tučně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.