Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly

Několik věcí, kte­ré vám mož­ná v nové epi­zo­dě Star Wars unik­ly
Ohodnoťte člá­nek

Téměř kaž­dý, kdo popr­vé viděl nové Star Wars, byl jis­tě osl­něn vel­ko­le­pou fil­mo­vou podí­va­nou a zamě­řo­val se pou­ze na hlav­ní děj. Pokud jste ale film vidě­li zno­vu, urči­tě jste si zača­li vší­mat i nej­růz­něj­ších skry­tých věcí v poza­dí. A pokud ne, násle­du­jí­cích pár řádek vám při­blí­ží něko­lik z nich.

7

Střela z minu­los­ti
Jistě si vzpo­mí­ná­te na čtvr­tou epi­zo­du s podti­tu­lem Nová Naděje, ve kte­ré Obi-Wan Kenobi cvi­čí mla­dé­ho Luka Skywalkera na palubě lodi Millenium Falcon pomo­cí malé­ho léta­jí­cí­ho pří­stro­je, stří­le­jí­cí­ho blaste­ro­vé pro­jek­ti­ly. V sed­mé epi­zo­dě se tato výcvi­ko­vá pomůc­ka obje­vu­je v momen­tě, kdy Finn hle­dá lékař­ské vyba­ve­ní k ošet­ře­ní postře­le­né­ho Chewbaccy, a při tom tuto odho­dí stra­nou prá­vě onu výcvi­ko­vou pomůc­ku, díky kte­ré se Luke Skywalker nau­čil svě­tel­ným mečem odrá­žet nepřá­tel­skou pal­bu.

2

Talentovaný dro­id
Zpravodajského dro­i­da PZ-4CO, též zná­mé­ho pod jmé­nem Peazy může­te spat­řit, jak pocho­du­je kolem ruš­né základ­ny odbo­je sem a tam. Fanoušci, kte­ří čet­li Moving Target: A Princess Leia Adventure pozna­jí, že se jed­ná prá­vě o toho samé­ho dro­i­da, kte­rý se sna­žil pes­ko­vat gene­rá­la Organa při prá­ci na svých pamě­tech.

3

Hlasy Obi-Wan Kenobiho
Ve vizi, kte­rou má Rey v sute­ré­nu hra­du Maz Kanaty může­me sly­šet hlas rytí­ře Jedi Obi-Wan Kenobiho jak říká,„Rey, tohle jsou tvé prv­ní kro­ky“. Právě prv­ní slo­vo Rey bylo vystři­že­no z původ­ní tri­lo­gie a říká ho sám Alec Guinness, před­sta­vi­tel Bena Kenobiho, zby­tek pak nahrál Ewan McGregor pří­mo pro sed­mou epi­zo­du.

6

Vlajky
Vchod do hra­du Maz Kanaty zdo­bí desít­ky růz­ných vla­jek. Když se bude­te pozor­ně dívat, tak si může­te všim­nout napří­klad vlaj­ky Anakina Skywalkera z prv­ní epi­zo­dy Skrytá Hrozba, kte­rou nesl C3PO před závo­dem kluzá­ků v Mos Espa, nebo úpl­ně vle­vo vlaj­ky s ofi­ci­ál­ním logem 501. legie.

Zdroje: StarWars.com

Baví mě hud­ba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft15. března 2016 Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft Třiadvacetiletá herečka zaujala svou rolí Rey v nových Star Wars, nyní se začínají objevovat spekulace o jejím dalším hereckém angažmá, konkrétně v rebootu série Tomb Raider, kde by měla […]
 • Co zatím víme o Star Wars: The Last Jedi13. srpna 2017 Co zatím víme o Star Wars: The Last Jedi Poslední týden došlo k uveřejnění překvapivě dost informací o nových Hvězdýnch válkách, které letos v prosinci vstoupí do kin. Před několika měsíci proběhly Star Wars Celebration, kde […]
 • Mých top-ten her dle filmů. (4-7)10. září 2014 Mých top-ten her dle filmů. (4-7) Druhá část mého seznamu mých Top-ten her dle filmů. South Park: The Stick of Truth – Top 7 Nesmíme zapomenout i na seriály. Nejslavnější seriál pro dospělé, nemyslím tím porno, je South […]
 • Carrie Fisher27. prosince 2016 Carrie Fisher Carrie Fisher (21. října 1956 - 27. prosince 2016) byla americká herečka, známá především svou rolí princezny Leii, v původní trilogii Star Wars. Carrie se do Star Wars vrátila v roce […]
 • Rogue One: Star Wars Story20. března 2017 Rogue One: Star Wars Story Nejlepší scéna z filmu. https://youtu.be/FKhd05XWKzw
 • Šílený Max13. února 2015 Šílený Max Trocha zajímavostí k dnešnímu večernímu filmu na Nova Cinema 13.2.2015 v 21:50 Mel Gibson se zúčastnil konkurzu na hlavní roli po dlouhé noci a rvačce v hospodě. Jeho tvář plná […]
 • Mumie USA / The Mummy 201721. prosince 2016 Mumie USA / The Mummy 2017 Do Mumie roku 2017 byl obsazen Tom Cruise, na internetu teď obíhá trailer, ve kterém se nepodařilo doplnit při jeho premiéře zvukové efekty. Tak je plný hekání, křičení a samozřejmě […]
 • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event https://www.youtube.com/watch?v=luVxvrlEXZc
 • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina https://www.youtube.com/watch?v=WJH68nl_gcU
 • Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %16. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů - 95 % V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy a nové […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze