Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Duke Nukem oslavil dvacet let

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Před dva­ce­ti lety, přes­ně­ji 29. led­na 1996 vyšla jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších a také dosti kon­tro­verz­ních 3D akč­ních her vůbec. Ano, řeč je o dnes již legen­dár­ní akč­ní stří­leč­ce Duke Nukem 3D, kte­rá v té době svým level designem, neko­rekt­ním humo­rem a neuhla­ze­ným, drs­ným cho­vá­ním hlav­ní­ho hrdi­ny sesa­di­la z pomy­sl­né­ho trů­nu pře­lo­mo­vou akč­ní sérii DOOM. Tehdy doslo­va smr­tel­ně váž­ně vyhlí­že­jí­cí boj beze­jmen­né­ho hrdi­ny s pekel­ný­mi sila­mi tak najed­nou vystří­da­la barev­ná paro­die na béč­ko­vé akč­ní a sci-fi fil­my, kde s mimo­zemš­ťa­ny boju­je namaka­ný, hláš­ku­jí­cí blonďák jmé­nem Duke Nukem, kte­rý je doslo­va tako­vou her­ní inkar­na­cí Dolpha Lundgrena.

2

Oproti DOOMu při­ne­sl Duke Nukem něko­lik zají­ma­vých prv­ků, tím nej­za­jí­ma­věj­ším asi bylo zni­či­tel­né pro­stře­ní, napří­klad kdy sta­či­lo stře­lit do hasi­cí­ho pří­stro­je na stě­ně, kte­rý po výbuch poni­čil oko­lí, nebo pří­pad­ně onen výbuch hrá­či ote­vřel něja­kou skry­tou míst­nost. Pokud bys­te si mys­le­li, že je Duke Nukem něja­kým kla­sic­kým hrdi­nou, kte­rý zachra­ňu­je svět, jste na omy­lu. Děj hry se ode­hrá­vá v Los Angeles po napa­de­ní mimo­zem­ský­mi pra­sa­ty (ano, nepřá­te­lé sku­teč­ně vypa­da­li jako pra­sa­ta), a vše­li­ja­ký­mi ješ­tě­ry, kte­ří Duka namích­li tak tro­chu tím, že obsa­di­li Zemi. On je však nechce pobít pro to, že by chtěl Zemi zachrá­nit, ale kvů­li tomu, že mu zni­či­li jeho vesmír­nou loď a zot­ro­či­li všech­ny ženy na Zemi, což Duke nemá rád. Tento neo­hro­že­ný, sval­na­tý odpa­lo­vač mimo­zem­ských tvo­rů se v prů­bě­hu hry dopouš­těl vel­mi ino­va­tiv­ních a do té doby v počí­ta­čo­vých hrách neví­da­ných hříchů. Striptérky vám tu za úpla­tu uka­zo­va­ly poprsí, nebo jste tu moh­li u mik­ro­fo­nu zazpí­vat motor­kář­skou hym­nu „Born To Be Wild“. Tím výčet neko­rekt­nos­tí ovšem zda­le­ka nekon­čí. Hru také dopro­vá­zel Dukův vytří­be­ný slov­ník, jeho cha­rak­te­ris­tic­ký chraplák a hláš­ky jako „Shake it, baby“ nebo „Hail to the king, baby“ se pro tuto sérii sta­li iko­nic­ký­mi  a v her­ní komu­ni­tě doslo­va kul­tov­ní­mi.

O všem výše zmí­ně­ném se ostat­ně může­te pře­svěd­čit v tom­to trai­le­ru:

 

Baví mě hudba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Doom1. dubna 2016 Doom Původně jsem dneska ráno chtěl vydat článek o víkendové betě Dooma. Mám ale pro Vás špatnou zprávu. Můj PC a ani grafika pořádně nezvládá hru. Trocha mně to zklamalo, a tak budu muset testování Dooma odložit do vydání plné hry. Ta už snad […] Posted in Novinky ze světa her
  • Doom12. dubna 2016 Doom Tak se blíží nová verze Dooma. Vyjde 13. května 2016. V rámci retro se podívejte na první dva levely prapůvodního Dooma z roku 1993. https://www.youtube.com/watch?v=VrmIi7XC8RU https://www.youtube.com/watch?v=h6ur7qRwLj0 Posted in Záznamy her
  • Doom – první videa z víkendové bety1. dubna 2016 Doom – první videa z víkendové bety Málem jsem Vás určitě vylekal, že Doom bude mít brutální nároky, ale nebojte se. Stačilo aktualizovat ovladače a hra funguje v rámci mých počítačových možností optimálně. Sledujte tedy první tři videa z Doom multuplayeru. Omlouvám […] Posted in Záznamy her
  • Doom – hraní pátečního večera1. dubna 2016 Doom – hraní pátečního večera Tak jsem se ke hraní dostal dneska večer, podívejte se na další záznamy ze hry. https://www.youtube.com/watch?v=446saILKNK4 https://www.youtube.com/watch?v=ITgmlE5P0KA https://www.youtube.com/watch?v=vqLYALuJ958   Posted in Záznamy her
  • Doom – Warpath5. dubna 2016 Doom – Warpath Podívejte se na moje nedělní hraní. Je to poslední hraní do vydání plné hry. Zkusím dneska/zítra sepsat trochu recenzi, jak mně hra bavila, plusy a mínusy... Mód Warpath jsem hrál hodinu a půl a je zábavnější než klasicky Team […] Posted in Záznamy her
  • Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero27. září 2016 Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero 49 večerů, 663 mluvčích, 16 800 diváků. Bude tomu tak i do budoucna? Přijďte se podívat, kdo to po nás převezme, na 50. PechaKucha Night večer. Svoje výtvory vzešlé z workshopů s renomovanými umělci představí v kině Aero 32 dětí ve […] Posted in Zajímavosti
  • Inferno – ZAJÍMAVOSTI25. října 2016 Inferno – ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % rostlinného oleje a 30 % kečupu. - Ron Howard požádal filozofa a futuristu Jasona Silvera, aby mu pomohl vytvořit znepokojivé YouTube video, které […] Posted in Zajímavosti
  • Prisma – aj priemerný záber sa stane umením29. července 2016 Prisma – aj priemerný záber sa stane umením Fotografická aplikácia Prisma zaútočila na konkurenciu a poľahky sa dostala na popredné miesta – medzi TOP iOS aplikácie v kategórii fotografie. Po megaúspechu si výrobcovia dali za cieľ dostať Prismu aj na Android.  V týchto dňoch sa […] Posted in Zajímavosti
  • Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly30. ledna 2016 Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly Téměř každý, kdo poprvé viděl nové Star Wars, byl jistě oslněn velkolepou filmovou podívanou a zaměřoval se pouze na hlavní děj. Pokud jste ale film viděli znovu, určitě jste si začali všímat i nejrůznějších skrytých věcí v pozadí. A […] Posted in Zajímavosti
  • Strašidla – Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla – Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna „QUIDO“ – Praha 3 1. Toušeňská, s.r.o. Kino […] Posted in Zajímavosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X