Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Duke Nukem oslavil dvacet let

Duke Nukem osla­vil dva­cet let
Ohodnoťte člá­nek

Před dva­ce­ti lety, přes­ně­ji 29. led­na 1996 vyšla jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších a také dosti kon­tro­verz­ních 3D akč­ních her vůbec. Ano, řeč je o dnes již legen­dár­ní akč­ní stří­leč­ce Duke Nukem 3D, kte­rá v té době svým level designem, neko­rekt­ním humo­rem a neuhla­ze­ným, drs­ným cho­vá­ním hlav­ní­ho hrdi­ny sesa­di­la z pomy­sl­né­ho trů­nu pře­lo­mo­vou akč­ní sérii DOOM. Tehdy doslo­va smr­tel­ně váž­ně vyhlí­že­jí­cí boj beze­jmen­né­ho hrdi­ny s pekel­ný­mi sila­mi tak najed­nou vystří­da­la barev­ná paro­die na béč­ko­vé akč­ní a sci-fi fil­my, kde s mimo­zemš­ťa­ny boju­je namaka­ný, hláš­ku­jí­cí blonďák jmé­nem Duke Nukem, kte­rý je doslo­va tako­vou her­ní inkar­na­cí Dolpha Lundgrena.

2

Oproti DOOMu při­ne­sl Duke Nukem něko­lik zají­ma­vých prv­ků, tím nej­za­jí­ma­věj­ším asi bylo zni­či­tel­né pro­stře­ní, napří­klad kdy sta­či­lo stře­lit do hasi­cí­ho pří­stro­je na stě­ně, kte­rý po výbuch poni­čil oko­lí, nebo pří­pad­ně onen výbuch hrá­či ote­vřel něja­kou skry­tou míst­nost. Pokud bys­te si mys­le­li, že je Duke Nukem něja­kým kla­sic­kým hrdi­nou, kte­rý zachra­ňu­je svět, jste na omy­lu. Děj hry se ode­hrá­vá v Los Angeles po napa­de­ní mimo­zem­ský­mi pra­sa­ty (ano, nepřá­te­lé sku­teč­ně vypa­da­li jako pra­sa­ta), a vše­li­ja­ký­mi ješ­tě­ry, kte­ří Duka namích­li tak tro­chu tím, že obsa­di­li Zemi. On je však nechce pobít pro to, že by chtěl Zemi zachrá­nit, ale kvů­li tomu, že mu zni­či­li jeho vesmír­nou loď a zot­ro­či­li všech­ny ženy na Zemi, což Duke nemá rád. Tento neo­hro­že­ný, sval­na­tý odpa­lo­vač mimo­zem­ských tvo­rů se v prů­bě­hu hry dopouš­těl vel­mi ino­va­tiv­ních a do té doby v počí­ta­čo­vých hrách neví­da­ných hříchů. Striptérky vám tu za úpla­tu uka­zo­va­ly poprsí, nebo jste tu moh­li u mik­ro­fo­nu zazpí­vat motor­kář­skou hym­nu „Born To Be Wild“. Tím výčet neko­rekt­nos­tí ovšem zda­le­ka nekon­čí. Hru také dopro­vá­zel Dukův vytří­be­ný slov­ník, jeho cha­rak­te­ris­tic­ký chraplák a hláš­ky jako „Shake it, baby“ nebo „Hail to the king, baby“ se pro tuto sérii sta­li iko­nic­ký­mi  a v her­ní komu­ni­tě doslo­va kul­tov­ní­mi.

O všem výše zmí­ně­ném se ostat­ně může­te pře­svěd­čit v tom­to trai­le­ru:

 

Baví mě hud­ba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Doom1. dubna 2016 Doom Původně jsem dneska ráno chtěl vydat článek o víkendové betě Dooma. Mám ale pro Vás špatnou zprávu. Můj PC a ani grafika pořádně nezvládá hru. Trocha mně to zklamalo, a tak budu muset […]
  • Doom - první videa z víkendové bety1. dubna 2016 Doom - první videa z víkendové bety Málem jsem Vás určitě vylekal, že Doom bude mít brutální nároky, ale nebojte se. Stačilo aktualizovat ovladače a hra funguje v rámci mých počítačových možností optimálně. Sledujte tedy […]
  • Doom - hraní pátečního večera1. dubna 2016 Doom - hraní pátečního večera Tak jsem se ke hraní dostal dneska večer, podívejte se na další záznamy ze […]
  • Doom12. dubna 2016 Doom Tak se blíží nová verze Dooma. Vyjde 13. května 2016. V rámci retro se podívejte na první dva levely prapůvodního Dooma z roku […]
  • Doom - Warpath5. dubna 2016 Doom - Warpath Podívejte se na moje nedělní hraní. Je to poslední hraní do vydání plné hry. Zkusím dneska/zítra sepsat trochu recenzi, jak mně hra bavila, plusy a mínusy... Mód Warpath jsem hrál hodinu a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero27. září 2016 Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero 49 večerů, 663 mluvčích, 16 800 diváků. Bude tomu tak i do budoucna? Přijďte se podívat, kdo to po nás převezme, na 50. PechaKucha Night večer. Svoje výtvory vzešlé z workshopů s […]
  • Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter23. července 2017 Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter se nachází asi hodinu cesty od Londýna a návštěvníkům z celého světa je otevřeno již od roku 2012 . Nikdy jsem si nedovolila ani doufat, že […]
  • Inferno - ZAJÍMAVOSTI25. října 2016 Inferno - ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % rostlinného oleje a 30 % kečupu. - Ron Howard požádal filozofa a futuristu Jasona Silvera, aby mu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Recenze knih