Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Duke Nukem oslavil dvacet let


Před dva­ce­ti lety, přes­ně­ji 29. led­na 1996 vyšla jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších a také dosti kon­tro­verz­ních 3D akč­ních her vůbec. Ano, řeč je o dnes již legen­dár­ní akč­ní stří­leč­ce Duke Nukem 3D, kte­rá v té době svým level designem, neko­rekt­ním humo­rem a neuhla­ze­ným, drs­ným cho­vá­ním hlav­ní­ho hrdi­ny sesa­di­la z pomy­sl­né­ho trů­nu pře­lo­mo­vou akč­ní sérii DOOM. Tehdy doslo­va smr­tel­ně váž­ně vyhlí­že­jí­cí boj beze­jmen­né­ho hrdi­ny s pekel­ný­mi sila­mi tak najed­nou vystří­da­la barev­ná paro­die na béč­ko­vé akč­ní a sci-fi fil­my, kde s mimo­zemš­ťa­ny boju­je namaka­ný, hláš­ku­jí­cí blonďák jmé­nem Duke Nukem, kte­rý je doslo­va tako­vou her­ní inkar­na­cí Dolpha Lundgrena.

2

Oproti DOOMu při­ne­sl Duke Nukem něko­lik zají­ma­vých prv­ků, tím nej­za­jí­ma­věj­ším asi bylo zni­či­tel­né pro­stře­ní, napří­klad kdy sta­či­lo stře­lit do hasi­cí­ho pří­stro­je na stě­ně, kte­rý po výbuch poni­čil oko­lí, nebo pří­pad­ně onen výbuch hrá­či ote­vřel něja­kou skry­tou míst­nost. Pokud bys­te si mys­le­li, že je Duke Nukem něja­kým kla­sic­kým hrdi­nou, kte­rý zachra­ňu­je svět, jste na omy­lu. Děj hry se ode­hrá­vá v Los Angeles po napa­de­ní mimo­zem­ský­mi pra­sa­ty (ano, nepřá­te­lé sku­teč­ně vypa­da­li jako pra­sa­ta), a vše­li­ja­ký­mi ješ­tě­ry, kte­ří Duka namích­li tak tro­chu tím, že obsa­di­li Zemi. On je však nechce pobít pro to, že by chtěl Zemi zachrá­nit, ale kvů­li tomu, že mu zni­či­li jeho vesmír­nou loď a zot­ro­či­li všech­ny ženy na Zemi, což Duke nemá rád. Tento neo­hro­že­ný, sval­na­tý odpa­lo­vač mimo­zem­ských tvo­rů se v prů­bě­hu hry dopouš­těl vel­mi ino­va­tiv­ních a do té doby v počí­ta­čo­vých hrách neví­da­ných hříchů. Striptérky vám tu za úpla­tu uka­zo­va­ly poprsí, nebo jste tu moh­li u mik­ro­fo­nu zazpí­vat motor­kář­skou hym­nu „Born To Be Wild“. Tím výčet neko­rekt­nos­tí ovšem zda­le­ka nekon­čí. Hru také dopro­vá­zel Dukův vytří­be­ný slov­ník, jeho cha­rak­te­ris­tic­ký chraplák a hláš­ky jako „Shake it, baby“ nebo „Hail to the king, baby“ se pro tuto sérii sta­li iko­nic­ký­mi  a v her­ní komu­ni­tě doslo­va kul­tov­ní­mi.

O všem výše zmí­ně­ném se ostat­ně může­te pře­svěd­čit v tom­to trai­le­ru:

 

Baví mě hudba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Doom1. dubna 2016 Doom Původně jsem dneska ráno chtěl vydat článek o víkendové betě Dooma. Mám ale pro Vás špatnou zprávu. Můj PC a ani grafika pořádně nezvládá hru. Trocha mně to zklamalo, a tak budu muset testování Dooma odložit do vydání plné hry. Ta už snad […] Posted in Novinky ze světa her
  • Doom – první videa z víkendové bety1. dubna 2016 Doom – první videa z víkendové bety Málem jsem Vás určitě vylekal, že Doom bude mít brutální nároky, ale nebojte se. Stačilo aktualizovat ovladače a hra funguje v rámci mých počítačových možností optimálně. Sledujte tedy první tři videa z Doom multuplayeru. Omlouvám […] Posted in Záznamy her
  • Doom – hraní pátečního večera1. dubna 2016 Doom – hraní pátečního večera Tak jsem se ke hraní dostal dneska večer, podívejte se na další záznamy ze hry. https://www.youtube.com/watch?v=446saILKNK4 https://www.youtube.com/watch?v=ITgmlE5P0KA https://www.youtube.com/watch?v=vqLYALuJ958   Posted in Záznamy her
  • Doom12. dubna 2016 Doom Tak se blíží nová verze Dooma. Vyjde 13. května 2016. V rámci retro se podívejte na první dva levely prapůvodního Dooma z roku 1993. https://www.youtube.com/watch?v=VrmIi7XC8RU https://www.youtube.com/watch?v=h6ur7qRwLj0 Posted in Záznamy her
  • Doom – Warpath5. dubna 2016 Doom – Warpath Podívejte se na moje nedělní hraní. Je to poslední hraní do vydání plné hry. Zkusím dneska/zítra sepsat trochu recenzi, jak mně hra bavila, plusy a mínusy... Mód Warpath jsem hrál hodinu a půl a je zábavnější než klasicky Team […] Posted in Záznamy her
  • Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero27. září 2016 Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero 49 večerů, 663 mluvčích, 16 800 diváků. Bude tomu tak i do budoucna? Přijďte se podívat, kdo to po nás převezme, na 50. PechaKucha Night večer. Svoje výtvory vzešlé z workshopů s renomovanými umělci představí v kině Aero 32 dětí ve […] Posted in Zajímavosti
  • Inferno – ZAJÍMAVOSTI25. října 2016 Inferno – ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % rostlinného oleje a 30 % kečupu. - Ron Howard požádal filozofa a futuristu Jasona Silvera, aby mu pomohl vytvořit znepokojivé YouTube video, které […] Posted in Zajímavosti
  • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia MagicLab tým 35 lidí přes 171 trikových […] Posted in Zajímavosti
  • Clemens Kuby v Praze představí nejen „mental healing“ při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha16. března 2017 Clemens Kuby v Praze představí nejen „mental healing“ při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha Tvrdí, že „kdo chce něco změnit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osudu dokázal, měl vpravdě drtivou. Příčné ochrnutí po úrazu, měsíce bolestivé rekonvalescence a pak doslova zázračné uzdravení, podle jeho slov silou vůle a […] Posted in Zajímavosti
  • Prisma – aj priemerný záber sa stane umením29. července 2016 Prisma – aj priemerný záber sa stane umením Fotografická aplikácia Prisma zaútočila na konkurenciu a poľahky sa dostala na popredné miesta – medzi TOP iOS aplikácie v kategórii fotografie. Po megaúspechu si výrobcovia dali za cieľ dostať Prismu aj na Android.  V týchto dňoch sa […] Posted in Zajímavosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.