Nová výstava v Tančícím domě | Výstavy | Kritiky.cz

Nová výstava v Tančícím domě

V úte­rý 15.května pro­běh­la v Praze v Tančícím domě ver­ni­sáž výsta­vy s názvem Retrobiják 60.-90.let.

Na této fil­mo­vé výsta­vě jsou vysta­ve­ny ori­gi­nál­ní kos­týmy a scé­ny z nej­slav­něj­ších čes­ko­slo­ven­ských fil­mů a seri­á­lů. Návštěvníky při­ví­ta­la prů­vod­ky­ně veče­ra Mahulena Bočanová, kte­rá poté před­sta­vi­la hlav­ní hos­ty ver­ni­sá­že. Mezi nimi byli autor­ka výsta­vy Jana Sommerová, hereč­ka Iva Janžurová, Petra Černocká a Anna Linhartová, mode­rá­tor­ka Marie Tomsová a jeden z nej­zná­měj­ších reži­sé­rů čes­kých fil­mů, pan Václav Vorlíček.

Po úvod­ním slo­vu mode­rá­tor­ky dosta­li slo­vo i hos­té, kte­ří odpo­ví­da­li na otáz­ky týka­jí­cích se jejich vzta­hu k fil­mům a natá­če­ní. Pan Vorlíček dokon­ce zavzpo­mí­nal na natá­če­ní fil­mu Jak uto­pit Dr. Mráčka a na pou­ži­té fil­mo­vé tri­ky.

Na výsta­vě se před­sta­ví na 200 kos­tý­mů z téměř 70 pohá­dek, fil­mů a seri­á­lů, kte­ré byly nato­če­ny od 60. do 90.let minu­lé­ho sto­le­tí. Všechny kos­týmy jsou ori­gi­ná­ly, kte­ré zapůj­či­ly Barrandovské ate­li­é­ry. Kostýmy dopl­ňu­jí také dobo­vé foto­gra­fie, pla­ká­ty a dal­ší fil­mo­vé rekvi­zi­ty týka­jí­cí se dané­ho fil­mu. Mezi fil­my, na kte­ré se mohou návštěv­ní­ci těšit, jsou např. kome­die Vrchní, prch­ni!, Což takhle dát si špe­nát, seri­á­ly Arabela, Létající Čestmír, dra­ma­ta Petrolejové lam­py, Morgiana, ad.

Podrobné infor­ma­ce o výsta­vě na www.retrobijak.cz.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • V Luxoru představila Milena Štráfeldová svou novou knihu "Svatý rváč"5. května 2017 V Luxoru představila Milena Štráfeldová svou novou knihu "Svatý rváč" Křest knihy proběhl v Paláci knih Luxor ve čtvrtek 4. 5. 2017. Knihu pokřtila socioložka Jiřina Šiklová spolu s herce Petrem Kostkou. Přítomnost Petra Kostky na křtu byla zcela […]
  • Ve čtvrtek 5.února v 18.30 hodin byl slavnostně zahájen v kině Lucerna Festival bulharských filmů.6. února 2015 Ve čtvrtek 5.února v 18.30 hodin byl slavnostně zahájen v kině Lucerna Festival bulharských filmů. Festival zahájilo hudebním vystoupením smyčcového kvarteta, jehož melodie se linuly velkým sálem Lucerny. Hudebníci byli odměněni potleskem a poté se ujala úvodního slova ředitelka […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Pýcha a předsudek9. listopadu 2006 Pýcha a předsudek Všichni známe tradiční námět romantických filmů. ONA se zamiluje, ON ji ignoruje, vše vypadá beznadějně. Najednou dojde ke zvratu kdy zjistíme, že jeho ignorace je pouze zdánlivá, ovšem je […]
  • Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš?26. února 2018 Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš? Český scénárista, dramatik, herec, autor písňových textů a spisovatel má na kontě další knížku. Svěrák je autorem více než dvacítky dětských knih, některé napsal společně s Jaroslavem […]
  • Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […]
  • Králíček Petr - recenze31. května 2018 Králíček Petr - recenze Druhá recenze, druhý film pana Žďánského. Pan režisér jednou prohlásil, že jeho dabing má fungovat jako orchestr. A tady se to narozdíl od Black Panthera podařilo […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg